HBOR Kreditiranje projekata JLS-ova po kamatnoj stopi 2,5%
S ciljem poticanja infrastrukturnih ulaganja od općeg interesa, HBOR je snizio kamatnu stopu na 2,5% za financiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu.

Kreditiranje u kunama bez plaćanja naknade za rezervaciju sredstava

Dodatno - za kreditiranje ovih projekata produžena je mjera ukidanja naknade za rezervaciju sredstava te mogućnosti kreditiranja u kunama bez valutne klauzule. Ova mjera primjenjuje se do 31.12.2017. godine u okviru kreditnih programa Infrastruktura, Turizam, Zaštita okoliša, Program kreditiranja energetske obnove zgrada i Gospodarstvo.

Niže naknade za obradu kreditnih zahtjeva

Privremeno je snižena i naknada za obradu kreditnih zahtjeva koja iznosi 0,5% jednokratno na iznos ugovorenog kredita za zahtjeve zaprimljene od 1. siječnja 2017. i odobrene do 31.12.2017., a za sve kredite odobrene jedinicama lokalne i područne samouprave i društvima u njihovom vlasništvu omogućeno je kreditiranje po fiksnoj kamatnoj stopi za  cijeli vijek otplate kredita.