Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS)

FGS-ovi su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji su osnovani i posluju u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima. Cilj njihovog osnivanja je poticanje razvoja gospodarstva, očuvanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta, jačanjem postojećih i pokretanjem novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje dodatnog kapitala.

 

HBOR, kao kvalificirani ulagatelj imenovan od strane Vlade RH, zajedno s privatnim investitorima sudjeluje u provedbi aktivnosti FGS-ova. Osnovano je ukupno 5 FGS-ova i svi su još uvijek aktivni.
– Inspirio FGS
– Prosperus FGS
– Honestas FSG
– Prosperus FGS II
– Quaestus Private Equity Kapital II

 

Kome su sredstva namijenjena

Trgovačkim društvima koja imaju sjedišta u RH i koja isključivo ili pretežito obavljaju svoju djelatnost na području RH i koja imaju:
• proizvode i usluge s visokim potencijalom rasta
• prednost nad konkurencijom
• dobar menadžment
• uredno i transparentno poslovanje i dobar poslovni plan
• prihvatljivu stopu povrata na uložena sredstva od strane FGS-ova

 

Kome se obratiti

Za više informacija možete se obratiti:
HBOR, Strossmayerov trg 9, Zagreb, e-mail: equity@hbor.hr

 

ili jednom od društava za upravljanje FGS-ovima:

Honestas Private Equity Partneri d.o.o., Jurišićeva 12, Zagreb, e-mail: info@honestas-pe.hr, www.honestas-pe.hr
Prosperus-invest d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb, e-mail: info@prosperus-invest.hr, www.prosperus-invest.hr
Quaestus Private Equity d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 D, Zagreb, e-mail: quaestus@quaestus.hr, www.quaestus.hr
Inspire Investments d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb, e-mail: fgs@inspire.investments, www.inspire.investments