Investicije javnog sektora

Investicijski krediti uz rok otplate do 15 godina.

 

Posebne pogodnosti za
  • ulaganja u pojedina područja

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kreditado 100% predračunske vrijednosti investicije sa PDV-om, u pravilu se ne odobravaju krediti iznosa nižeg od 50 tisuća EUR
Namjena kreditainvesticijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora, do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva
Način kreditiranjaizravno ili putem poslovnih banaka
Valuta kreditaEUR
Rok otplatedo 15 godina uz mogućnost korištenja počeka do 5 godina
Kamatna stopa4%
Naknadeza obradu zahtjeva ovisno o pravnom obliku korisnika: do 0,5% ugovorenog iznosa kredita
za rezervaciju sredstava: bez naknade

Posebne pogodnosti za ulaganja u:

SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU
Kamatna stopa2%
Naknadeza obradu zahtjeva: bez naknade
za rezervaciju sredstava: bez naknade
Visina kreditaod 30 tisuća EUR
- 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om
  • Pod istim uvjetima mogu se razmotriti i zahtjevi za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

 

Mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda
Ulaganja u istraživanje i razvoj i/ili i/ili ulaganja s ciljem oporavka od posljedica potresa**umanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda
Ostala ulaganja u jačanje održivosti i kvalitete javne infrastruktureumanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda

Više detalja pogledajte u tekstu programa Investicije javnog sektora 


Ako trebate sufinanciranje projekta financiranog sredstvima EU fondova, pogledajte uvjete programa EU projekti.

Za kreditiranje povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete, provjerite uvjete programa ESIF krediti za javnu rasvjetu.