Poslane su obavijesti prijaviteljima projekata koji su odabrani za su/financiranje na javnom natječaju za dodjelu donacija “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE“.
Svim prijaviteljima koji nisu dobili obavijest o odabiru njihovog projekta za su/financiranje zahvaljujemo na sudjelovanju na Natječaju.
Rezultati Natječaja bit će objavljeni po završetku postupka dodjele donacija.

___________

 

 

 

HBOR je raspisao javni natječaj za dodjelu donacija “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE“. Sredstva natječaja su namijenjena za provođenje projekata kojima se potiče zapošljivost, samozapošljavanje i utemeljenje društvenog poduzetništva.

 

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti koje provode organizacije civilnog društva koje djeluju najmanje 2 godine od dana objave ovog natječaja i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

 

U provedbi projekta prijavljenih na ovaj Natječaj obavezno je partnerstvo s jednom ili više organizacija koje imaju status pravne osobe.

 

Glavni kriterij za odabir je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

 

Prijave se podnose do 18. lipnja 2019. isključivo na propisanim obrascima.

 

Više informacija o uvjetima natječaja i obrasce možete pronaći ovdje.