HBOR je potpisao Sporazum o suradnji s Istarskom županijom na provedbi kreditiranja istarskih malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i zadruga ukupnog kreditnog potencijala 60 milijuna kuna.

 

Temeljem ovog Sporazuma Istarska županija subvencionirat će kamatnu stopu s 1 postotnim bodom za cijelo vrijeme trajanja kredita odobrenog po programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

 

Kamatna stopa bez subvencije iznosi 2%, a može biti dodatno snižena za 0,2 postotna boda ako se zapošljava osoba mlađa od 30 godina, odnosno za 0,572 postotna boda ako se radi o inovativnom malom ili srednjem poduzeću.

 

Koristeći subvenciju, trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici ili žene svoje projekte mogu kreditirati po kamatnoj stopi od 1% ili nižoj (poduzetnici početnici ne mogu koristiti sredstva subvencije).

 

Krediti su namijenjeni za ulaganje u osnovna sredstva radi modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga te poticanja novog zapošljavanja.

 

Najviši iznos kredita je 2 milijuna kuna te se ovim sredstvima može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 700.000,00 kn moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

 

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina, odnosno do 14 godina ako se radi o ulaganjima u turizam ili trajne nasade.

 

Sporazum s Istarskom županijom sklopilo je šest poslovnih banaka (Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.) putem kojih se može podnijeti zahtjev za odobrenje ovih sredstava.

Potpisani Sporazum na snazi je do iskorištenja raspoloživih sredstava za subvenciju kamate od strane Županije.

 

Podsjećamo, osim Istarske županije, Osječko-baranjska županija odobrila je također subvencije kamata za ulaganje u projekte na području svoje županije.

možda će vas zanimati

Krediti po 1% za istarske poduzetnike

HBOR je potpisao Sporazum o suradnji s Istarskom županijom na provedbi kreditiranja istarskih malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i zadruga ukupnog kreditnog potencijala 60 milijuna...

Saznajte više

Financijsko restrukturiranje

Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita).

Saznajte više

Obrtna sredstva

Krediti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

Saznajte više