HBOR KREDITIRANJE PROJEKATA JAVNOG SEKTORA UZ KAMATNE STOPE OD 1,1 POSTO
Kamatna stopa za ulaganja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu s potpomognutih područja snižena je na 1,1 posto, a za one s ostalih područja na 1,2 posto. Za izravno kreditiranje projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova kamatna stopa snižena je na 1,2 posto. Paralelno, HBOR razvija sustav tehničke pomoći JLP(R)S-ovima kako bi ojačao njihove kapacitete i omogućio njihovu bolju pripremljenost za efikasnu apsorpciju dostupnih EU sredstava.

U cilju poticanja ulaganja JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu te poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova, HBOR je snizio kamatne stope po programima „Investicije javnog sektora“ i „EU projekti“.

Po programu „Investicije javnog sektora“ HBOR od sada JLP(R)S-ove, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu s potpomognutih područja izravno kreditira uz godišnju kamatnu stopu od 1,1 posto, a one s ostalih područja uz 1,2 posto umjesto dosadašnjih 1,75, odnosno 2 posto. Kamatna stopa od 1 posto i odobrenje kredita bez ikakvih naknada za obradu zahtjeva ili izmjenu uvjeta kredita za ulaganje u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije i dalje je na snazi. Po programu „EU projekti“ kamatna stopa za izravno kreditiranje projekata JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu snižena je na 1,2 posto s postojećih 1,7 posto, odnosno 1,9 posto za kredite s rokom otplate dužim od 10 godina.

Krediti uz sniženu naknadu za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava

Po oba programa za JLP(R)S-ove, ustanove i agencije u njihovom vlasništvu naknada za obradu zahtjeva snižena je na 0,2 posto te se ne naplaćuje naknada za rezervaciju sredstava. Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, krediti po ovim programima odobravaju se na rok do 15 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do 5 godina, a ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobrenje kredita na rok do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine. HBOR može kreditirati do 100 posto predračunske vrijednosti investicije, uključujući i pripadajući PDV, a za kreditiranje projekata sufinanciranih EU fondovima moguće je izdavanje garancije za povrat predujma. Uz redovne programe, HBOR odobrava i ESIF Kredite za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora te ESIF Kredite za javnu rasvjetu uz izuzetno povoljne uvjete - kamatnu stopu već od 0,1 posto i bez uobičajenih naknada koje se naplaćuju pri realizaciji kredita.

U 18 mjeseci HBOR podržao projekte javnog sektora s gotovo 1,5 milijardi kuna

„Samo u zadnjih 18 mjeseci HBOR je putem svojih programa kreditiranja podržao više od 130 projekata JLP(R)S-ova iznosom od gotovo 1,5 milijardi kuna. No, podaci pokazuju kako je gospodarska, komunalna i socijalna infrastruktura i dalje znatno razvijenija i koncentrirana u Gradu Zagrebu i pet županija. Zbog toga je HBOR snizio kamatne stope za ulaganja javnog sektora kako bi podržao daljnje investicije u razvoj infrastrukture, posebno one na manje razvijenim područjima. Osim povoljnijih uvjeta kreditiranja, HBOR razvija i novi sustav tehničke pomoći JLP(R)S-ovima radi jačanja njihovih kapaciteta i bolje pripremljenosti projekata za financiranje i realizaciju. Imajući u vidu mogućnosti kroz usvojen Nacionalni plan oporavka i otpornosti te one koje su u planu kroz novi Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027., pripremljenost adekvatnih projekata postaje još važnija kako bi se što učinkovitije apsorbirala dostupna sredstva“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a. HBOR u suradnji s EIB grupom već provodi dva oblika tehničke pomoći za privatni i javni sektor – ELENA i NCFF, koji su namijenjeni isključivo projektima energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite prirodnog kapitala, a u tijeku je i razvoj modela pružanja savjetodavnih usluga za ulaganja javnog sektora i u drugim područjima.