Izvozne bankarske garancije

Predaj zahtjev ovdje

Korisnik bankarske garancije

Pravna osoba u inozemstvu koja raspisuje međunarodno nadmetanje i/ili namjerava zaključiti (ili je već zaključila) ugovor o kupoprodaji roba, radova ili usluga. U slučaju da se činidbena bankarska garancija (dalje u tekstu: bankarska garancija) izdaje u suradnji s izvoznikovom poslovnom bankom, korisnik garancije može biti i poslovna banka.

Namjena

Poticanje izvoza roba, radova i usluga na način da se izvozniku, samostalno ili u suradnji s poslovnom bankom izvoznika, izdavanjem bankarske garancije omogući sudjelovanje na međunarodnim nadmetanjima i zaključivanje ugovora.

Način izdavanja garancije

• HBOR samostalno izdaje garancije po nalogu izvoznika;
• HBOR dijeli rizik izdavanja garancije u određenom omjeru s poslovnom bankom na način da banka izdaje garanciju, a HBOR banci izdaje kontragaranciju;
• HBOR i poslovna banka izdaju zasebne garancije;
• HBOR kao glavni izdavatelj garancije dijeli rizik s drugom poslovnom bankom koja HBOR-u izdaje kontragaranciju.

Podnositelj zahtjeva

Pravna osoba, izvoznik koji se namjerava natjecati na međunarodnom natječaju, sukladno uvjetima koje propisuje korisnik bankarske garancije, odnosno koji namjerava zaključiti ili je već zaključio ugovor u cilju realizacije izvoza roba, radova ili usluga.

Vrste bankarskih garancija

Ponudbena bankarska garancija HBOR može izdati izvozniku ponudbenu bankarsku garanciju za sudjelovanje na međunarodnim javnim nadmetanjima (Tender Garantee ili Bid Bond/Guarantee). Navedena garancija uobičajeno glasi na iznos do 10% ponudbene vrijednosti i jamči ozbiljnost izvoznikove ponude.

Garancija za dobro izvršenje posla U slučaju izvoza opreme, strojeva, specijalnih proizvoda i/ili usluga, izvođenja investicijskih radova, HBOR može izdati izvozniku garanciju za dobro izvršenje posla sukladno uvjetima izvoznog ugovora (Performance Bond/Guarantee). Navedena garancija uobičajeno glasi na iznos do 20% vrijednosti isporučene opreme, strojeva, specijalnih proizvoda i/ili usluga, odnosno vrijednosti investicijskih radova.

Garancija za povrat avansa Kako bi izvozniku omogućio primitak avansne uplate, HBOR korisniku garancije izdaje bankarsku garanciju za povrat avansa (Advance Payment Guarantee) u visini ugovorenoj između izvoznika i korisnika bankarske garancije. Navedena bankarska garancija može glasiti najviše do ugovorenog iznosa avansa.

Garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku Ukoliko su predmet izvoznog ugovora oprema, strojevi, specijalni proizvodi i/ili usluge ili izvođenje investicijskih radova za koje izvoznik jamči ispravnost, uobičajeno je ugovaranje garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku (Warranty Period Guarantee/Bond). Navedena garancija uobičajeno glasi na iznos do 10% vrijednosti izvoznog ugovora.

Valuta

Bankarska garancija izdaje se u valuti izvoznog ugovora.

Uvjeti za izdavanje bankarske garancije

• Izvoznik posluje najmanje godinu dana;
• Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje bankarske garancije nije neprekidno blokiran više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci poslovanja, nije u stečaju niti mu isti prijeti, protiv njega nije pokrenut niti mu prijeti ikakav postupak (sudski, ovršni, kazneni, likvidacijski, itd.).

Naknade

Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje izdavanja bankarske garancije i naknada za izdavanje bankarske garancije ovisi o kategoriji rizika izvoznika:
 
KATEGORIJA RIZIKA IZVOZNIKA NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA (JEDNOKRATNO) NAKNADA ZA IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE (KVARTALNO)
1 0,20% 0,25%
2 0,25% 0,30%
3 0,30% 0,35%
4 0,35% 0,40%


• Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje izdavanja bankarske garancije jednokratno od odobrenog iznosa izdane bankarske garancije, a najmanje 66,36 EUR.
• Naknada se obračunava i naplaćuje prije izdavanja bankarske garancije.
• Naknada za izdavanje bankarske garancije obračunava se i plaća kvartalno, unaprijed, a najmanje 66,36 EUR.
• Kada se garancija izdaje u suradnji s poslovnom bankom izvoznika HBOR i banka za svaki posao dogovaraju visinu naknade.

Osiguranje

HBOR prihvaća:
• mjenice i zadužnice,
• zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
• druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati