Naslovnica KREDIT DOBAVLJAČA

Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova (cjeloviti tekst programa)

 

1. Korisnik kredita

izvoznik robe, radova ili usluga (u daljnjem tekstu: dobavljač) koji s kupcem u inozemstvu zaključuje izvozni ugovor

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. Namjena kredita

kreditiranje izvoza roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom

 

3. Način kreditiranja

Izravno kreditiranje

 

4. Iznos, rok korištenja i otplata

Iznos kredita

do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine,
do 85% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine.
Krediti se ugovaraju u valuti izvoznog ugovora.

 

Rok korištenja

sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora

 

Rok otplate

od 180 dana do 15 godina ovisno o predmetu izvoznog ugovora odnosno namjeni kredita
Prva rata dospijeva 3 ili 6 mjeseci nakon početka otplate kredita, ovisno o odabranom načinu otplate.

 

5. Kamatna stopa

 

Fiksna kamatna stopa

CIRR + marža
Marža na CIRR kreće se od 0,2 – 2 %, ovisi o bonitetu dobavljača, kupca, izvoznom poslu, zemlji izvoza i roku otplate.

 

Varijabilna kamatna stopa

LIBOR/EURIBOR + marža, visina marže ovisi o bonitetu dobavljača, kupca, izvoznom poslu, zemlji izvoza i roku otplate.

 

6. Naknada za obradu zahtjeva

do 1% jednokratno na iznos odobrenog kredita

 

7. Naknada za rezervaciju sredstava

do 1% godišnje na neiskorišteni iznos kredita

 

8. Osiguranje

  • polica osiguranja izravnih isporuka roba i usluga asignirana u korist HBOR-a
  • prijenos potraživanja po izvoznom ugovoru
  • druga prihvatljiva osiguranja

 

9.Shema

shema-kredit-dobavljaca

 

Dobavljač zaključuje s kupcem u inozemstvu izvozni ugovor o kupnji robe, radova ili usluga na kredit. Kredit se isplaćuje izravno na račun dobavljača u valuti izvoznog ugovora. Kupac u inozemstvu otplaćuje kredit dobavljaču, a dobavljač otplaćuje kredit HBOR-u.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr