Objavljen natječaj „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Ministarstvo turizma objavilo je natječaj „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

 

 Svrha poziva je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Pozivom se potiče suradnja obrazovnih ustanova kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Za provedbu ovog poziva osigurano je 31,5 milijuna kuna sa intenzitetom potpore od 100% ukupnih prihvatljivih troškova pri čemu će se pojedinačna potpora kretati u iznosu od 500 tisuća do 2 milijuna kuna.

 

Zahtjeve za potporu moguće je podnositi od 1. ožujka do 3. svibnja 2017. godine.

 

Za detalje molimo pogledati ovdje