Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali su natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Sredstva javne potpore iznose 50 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti uz visinu pojedinačne potpore od 15 tisuća eura do 1 milijun eura izraženo u kunskoj protuvrijednosti. Korisnici ove operacije su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola, zatim udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo te lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Zahtjeve za potporu moguće je podnositi od 18. travnja do 18. svibnja 2017. godine.

Za detalje molimo pogledati ovdje.