Preporučeni sadržaj poslovnog plana

do 200.000,00 EUR predračunske vrijednosti ulaganja

 

1. PODACI O PODUZETNIKU

1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI

 

2. POLAZIŠTE

2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA

 

3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)

 

4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

4.1. TRŽIŠTE NABAVE
4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

 

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA

5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

 

6. LOKACIJA

 

7. ZAŠTITA OKOLINE

 

8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
8.3. KALKULACIJA CIJENA
8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
8.6. IZVORI FINANCIRANJA
8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)

 

9. ZAKLJUČAK

 

Napomena: Poslovni plan obavezno treba sadržavati naziv odnosno ime i prezime autora kao i telefonske i e-mail kontakte autora.