Izvozimo diljem svijeta

Osiguranje izvoznih potraživanja daje nam sigurnost u poslovanju.
Uprava
Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o.

Vrhunske tkanine iz Hrvatske

S 24 tkalačka stroja, 80 zaposlenih i vlastitim dizajnerskim timom, koji je razvio više od 2000 različitih uzoraka, Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. (TTT) danas je vodeći proizvođač damastnih tkanina ne samo u Republici Hrvatskoj već i u regiji.

 

Stoljetna tradicija vlastite proizvodnje vrhunskih tkanina jamstvo je kvalitete, a proizvodi Tvornice tekstila Trgovišće krase najbolje hrvatske i europske hotele, otmjene engleske restorane te mnogobrojne ugostiteljske objekte i domaćinstva zahtjevnih tržišta kao što su Kanada, Švicarska, UAE, Rusija te zemlje Europske unije.

 

”Podrška HBOR-a pomogla nam je da prebrodimo krizna vremena i stabiliziramo poslovanje onda kada je to bilo najpotrebnije. Povoljna kreditna sredstva omogućila su nam ulaganje u razvoj poslovanja i povećanje konkurentnosti zahvaljujući čemu su danas naši proizvodi prisutni diljem svijeta. Pri tome i dalje koristimo sredstva HBOR-a za pripremu proizvoda za izvoz, a korištenje programa osiguranja izvoznih potraživanja daje nam dodatnu sigurnost u poslovanju i naplati“, ističu iz Tvornice tekstila Trgovišće d.o.o.

 

 

NOVO – VODIČ ZA IZVOZNIKE – sve informacije potrebne za uspješan izvoz na jednom mjestu

HBOR je pripremio opsežan Vodič za izvoznike koji je prvenstveno namijenjen poduzetnicima koji razmatraju mogućnost izvoza ili su nedavno počeli izvoziti.

 

Međutim, i mnogi “iskusni izvoznici” naći će informacije koje im mogu biti korisne jer vodič služi kao pomoć pri procijeni izvoznog potencijala društva, pripremi izvoznog plana te odabiru i istraživanju inozemnih tržišta.

 

Osim informacija potrebnih u procesu pripreme izvoznih projekata, Vodič nudi i upitnik kojim možete, odgovorom na niz pitanja, dobiti pregled snaga vašeg poduzeće te prostore za moguća poboljšanja kako biste što uspješnije izvozili.

 

Svima je također dostupna i interaktivna karta svijeta s informacijama o pojedinim zemljama, uključujući visinu izvoza u pojedinu zemlju te potpisanim trgovinskim sporazumima.

 

Vodič je dostupan na webu na poveznici  https://izvoz.hbor.hr/

 

 

 

HBOR KAO IZVOZNA BANKA

 

HBOR ima ključnu ulogu u poticanju hrvatskog izvoza i to putem financiranja ulaganja u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode, obrtnih sredstava za pripremu izvoza, kreditiranja kupaca hrvatskih roba i usluga u inozemstvu, izdavanje činidbenih garancija te osiguranja naplate izvoznih poslova.

 

Kao izvozna banka, HBOR je razvio niz programa kako bi omogućio izvoznicima ravnopravno natjecanje na međunarodnom tržištu. Programi prate izvoznike u svim fazama, od pregovaranja izvoznog posla do naplate ostvarenog izvoza:

 

  • pregovaranje i javno nadmetanje (informacije o bonitetu kupca, garancije za sudjelovanje na međunarodnom javnom natječaju, pisma namjere)
  • izvozni ugovor (financiranje pripreme proizvodnje za izvoz, garancija za povrat avansa, garancija za dobro izvršenje posla)
  • izvoz dobara i usluga (kredit kupcu, kredit dobavljača)
  • plaćanje i obveze po isporuci (garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom periodu)

 

 

KREDITIRANJE IZVOZNIKA

 

HBOR je razvio posebne programe za kreditiranje izvoznih  poslova pri čemu su izvoznicima na raspolaganju  obrtna sredstva kako za pripremu izvoza i naplate roba tako i za kreditiranje njihovih kupaca u inozemstvu kod većih izvoznih poslova.

Osim izvoznih poslova, izvoznicima su na raspolaganju i povoljna kreditna sredstva za ulaganje u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode kao preduvjeta za povećanje konkurentnosti i uspješniji izlazak na inozemno tržište.

 

 

ČINIDBENE GARANCIJE PO NALOGU IZVOZNIKA

 

Izdavanjem činidbenih garancija, samostalno ili u suradnji s poslovnom bankom izvoznika, HBOR omogućuje izvoznicima sudjelovanje na međunarodnim nadmetanjima i zaključivanje ugovora:

  • garancija za sudjelovanje na međunarodnim javnim natječajima
  • garancija za dobro izvršenje posla
  • garancija za povrat avansa
  • garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku

 

IZVOZNO – KREDITNO OSIGURANJE

 

HBOR poslove izvozno – kreditnog osiguranja obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske s ciljem pružanja podrške hrvatskim gospodarstvenicima koji posluju na inozemnom tržištu.

 

Programi izvozno – kreditnog osiguranja razvijeni su sukladno potrebama hrvatskih izvoznika kako bi se omogućila zaštita od rizika neplaćanja, od rizika nemogućnosti izvršenja izvoznih ugovora te kako bi se izvoznicima olakšao pristup izvorima financiranja i pribavljanja izvoznih garancija od strane poslovnih banaka.

 

Korisnici HBOR-ovih programa izvozno – kreditnog osiguranja mogu biti izvoznici i/ili poslovne banke koje financiraju hrvatske gospodarstvenike prilikom realizacije njihovih izvoznih poslova.
HBOR kao državni izvozno – kreditni osiguratelj korisnicima nudi osiguranje naplate od netržišnih* komercijalnih i političkih rizika.

 

Korisnicima HBOR nudi i osiguranje od privremeno netržišnih komercijalnih i političkih rizika na temelju Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno – kreditnog osiguranja i reosiguranja za rizike koji se privremeno smatraju netržišnima (NN 103/13), koje je potvrđeno od strane Europske komisije i koje je na snazi do 31.12.2018.

 

Privremeno netržišni komercijalnih i politički rizici koji mogu biti osigurani kod HBOR-a su sljedeći:
1. Osiguranje rizika kojima su izloženi mali i srednji poduzetnici čiji ukupan godišnji izvozni promet ne premašuje 2 mil. eura;
2. Osiguranje pojedinačnih rizika s trajanjem razdoblja rizika od najmanje 181 dan do 2 godine;
3. Osiguranje svih rizika koji se zbog nedostatka odgovarajućeg izvozno – kreditnog osiguranja privremeno mogu smatrati netržišnim.

 

*Netržišni rizici su komercijalni i politički rizici javnopravnih i privatnih dužnika sa sjedištem izvan Europske unije ili OECD-a, a čije trajanje uključujući razdoblje proizvodnje ne prelazi dvije godine, odnosno svi rizici prema svim dužnicima neovisno o njihovom sjedištu, čije trajanje uključujući razdoblje proizvodnje prelazi dvije godine.

 

KLASIFIKACIJA ZEMALJA

HBOR svrstava zemlje u sedam kategorija rizika, ovisno o procjeni rizičnosti pojedine zemlje. Kategorija 1 predstavlja najniži, a kategorija 7 najviši rizik zemlje.

više…

 

 

preporučeno za IZVOZ

Priprema izvoza

Obrtna sredstva za pripremu proizvodnje za izvoz, izvoz roba ili cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.

Saznajte više

Kredit kupcu

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

Saznajte više

OSIGURANJE KRATKOROČNIH IZVOZNIH POTRAŽIVANJA

Ako ste izvoznik i ugovorili ste rokove plaćanja s inozemnim partnerom do 1 godine ili iznimno do 2 godine, HBOR-ovom policom osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja...

Saznajte više