Zajedno napredujemo

HBOR je izvrstan primjer partnera koji razumije složenost izvoznih poslova i pratećih rizika.
Mr.sc. Gordana Kovačević, predsjednica Uprave
Ericsson Nikola Tesla

HBOR ima ključnu ulogu u poticanju hrvatskog izvoza i to putem financiranja ulaganja u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode, obrtnih sredstava za pripremu izvoza, kreditiranja kupaca hrvatskih roba i usluga u inozemstvu, izdavanje činidbenih garancija te osiguranja naplate izvoznih poslova.

 

Kao izvozna banka, HBOR je razvio niz programa kako bi omogućio izvoznicima ravnopravno natjecanje na međunarodnom tržištu. Programi prate izvoznike u svim fazama, od pregovaranja izvoznog posla do naplate ostvarenog izvoza:

 

  • pregovaranje i javno nadmetanje (informacije o bonitetu kupca, garancije za sudjelovanje na međunarodnom javnom natječaju, pisma namjere)
  • izvozni ugovor (financiranje pripreme proizvodnje za izvoz, garancija za povrat avansa, garancija za dobro izvršenje posla)
  • izvoz dobara i usluga (kredit kupcu, kredit dobavljača)
  • plaćanje i obveze po isporuci (garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom periodu)

 

 

KREDITIRANJE IZVOZNIKA

 

HBOR je razvio posebne programe za kreditiranje izvoznih  poslova pri čemu su izvoznicima na raspolaganju  obrtna sredstva kako za pripremu izvoza i naplate roba tako i za kreditiranje njihovih kupaca u inozemstvu kod većih izvoznih poslova.

Osim izvoznih poslova, izvoznicima su na raspolaganju i povoljna kreditna sredstva za ulaganje u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode kao preduvjeta za povećanje konkurentnosti i uspješniji izlazak na inozemno tržište.

 

 

ČINIDBENE GARANCIJE PO NALOGU IZVOZNIKA

 

Izdavanjem činidbenih garancija, samostalno ili u suradnji s poslovnom bankom izvoznika, HBOR omogućuje izvoznicima sudjelovanje na međunarodnim nadmetanjima i zaključivanje ugovora:

  • garancija za sudjelovanje na međunarodnim javnim natječajima
  • garancija za dobro izvršenje posla
  • garancija za povrat avansa
  • garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku

 

IZVOZNO – KREDITNO OSIGURANJE

 

HBOR poslove izvozno – kreditnog osiguranja obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske s ciljem pružanja podrške hrvatskim gospodarstvenicima koji posluju na inozemnom tržištu.

 

Programi izvozno – kreditnog osiguranja razvijeni su sukladno potrebama hrvatskih izvoznika kako bi se omogućila zaštita od rizika neplaćanja, od rizika nemogućnosti izvršenja izvoznih ugovora te kako bi se izvoznicima olakšao pristup izvorima financiranja i pribavljanja izvoznih garancija od strane poslovnih banaka.

 

Korisnici HBOR-ovih programa izvozno – kreditnog osiguranja mogu biti izvoznici i/ili poslovne banke koje financiraju hrvatske gospodarstvenike prilikom realizacije njihovih izvoznih poslova.
HBOR kao državni izvozno – kreditni osiguratelj korisnicima nudi osiguranje naplate od netržišnih* komercijalnih i političkih rizika.

 

Korisnicima HBOR nudi i osiguranje od privremeno netržišnih komercijalnih i političkih rizika na temelju Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno – kreditnog osiguranja i reosiguranja za rizike koji se privremeno smatraju netržišnima (NN 103/13), koje je potvrđeno od strane Europske komisije i koje je na snazi do 31.12.2018.

 

Privremeno netržišni komercijalnih i politički rizici koji mogu biti osigurani kod HBOR-a su sljedeći:
1. Osiguranje rizika kojima su izloženi mali i srednji poduzetnici čiji ukupan godišnji izvozni promet ne premašuje 2 mil. eura;
2. Osiguranje pojedinačnih rizika s trajanjem razdoblja rizika od najmanje 181 dan do 2 godine;
3. Osiguranje svih rizika koji se zbog nedostatka odgovarajućeg izvozno – kreditnog osiguranja privremeno mogu smatrati netržišnim.

 

*Netržišni rizici su komercijalni i politički rizici javnopravnih i privatnih dužnika sa sjedištem izvan Europske unije ili OECD-a, a čije trajanje uključujući razdoblje proizvodnje ne prelazi dvije godine, odnosno svi rizici prema svim dužnicima neovisno o njihovom sjedištu, čije trajanje uključujući razdoblje proizvodnje prelazi dvije godine.


KLASIFIKACIJA ZEMALJA

HBOR svrstava zemlje u sedam kategorija rizika, ovisno o procjeni rizičnosti pojedine zemlje. Kategorija 1 predstavlja najniži, a kategorija 7 najviši rizik zemlje.

više…

 

Vodeći izvoznik znanja

Ericssona Nikole Tesla Grupa radi u propulzivnoj, visoko-sofisticiranoj industriji u kojoj se, zbog revolucionarnog razvoja ICT-a, brzo mijenjaju uvjeti poslovanja uključujući tehnologiju, procese, znanja, poslovne modele kao i tržišne prilike. Grupa aktivno doprinosi globalnom tehnološkom razvoju te predstavlja relevantnog partnera u digitalnoj transformaciji društva putem inovativnih ICT proizvoda, rješenja i usluga. To potvrđuje njihova višegodišnje pozicija najvećeg ICT izvoznika u Hrvatskoj te vodećeg izvoznika znanja.

 

Izvozimo u najrazličitije zemlje, po raznorodnim kriterijima, te smo često izloženi negativnim ekonomskim kretanjima i političkoj neizvjesnosti, ali i sve snažnijoj konkurenciji, pojavi novih kompanija na tržištu i konsolidaciji industrije. Da bismo zadržali zavidan iznos od preko milijardu kuna izvoza godišnje, od strateške nam je važnosti imati kvalitetnu podršku financijskih institucija. HBOR je izvrstan primjer partnera koji razumije složenost izvoznih poslova i pratećih rizika te svoju podršku brzo i uspješno prilagođava zahtjevima gospodarstvenika. 

Suradnja Ericssona Nikole Tesle i HBOR-a traje godinama i kontinuirano se razvija. U početku smo koristili HBOR-ove usluge osiguranja izvoza ICT rješenja, uglavnom na dalekim tržištima. Daljnja nadogradnja odnosila se na poslove financiranja naših kupaca, što je dalo sasvim novu dimenziju izvoznim poslovima i njihovom potencijalu, da bismo danas koristili i nove inovativne modele kreditiranja kao još jednu opciju konstruktivne podrške HBOR-a našem poslovanju.

 

Mr.sc. Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle

preporučeni kreditni programi za IZVOZ

Priprema izvoza

Obrtna sredstva za pripremu proizvodnje za izvoz, izvoz roba ili cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.

Saznajte više

Kredit kupcu

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

Saznajte više

Kredit dobavljača

Krediti su namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.

Saznajte više