HGK – Županijska komora Zadar i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine, s početkom u 11 sati u prostorijama Županijske komore Zadar, Špire Brusine 16, organiziraju HBOR-ov Info dan. Ovaj put predstavit će se usluge kojima HBOR hrvatskim poduzetnicima čini dostupnim sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti putem nekoliko financijskih instrumenata.

 

Radi informiranja poduzetnika o raspoloživim mogućnostima financiranja planiranih ulaganja u dugotrajnu imovinu u narednom razdoblju, u sažetom će obliku biti predstavljene mogućnosti financiranja iz sredstava NPOO, u obliku izravnog kreditiranja te kao subvencija kamatnih stopa na sredstva poslovnih banaka.

 

Uz raspravu na kraju predstavljanja, zainteresiranima će Mira Krneta, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju, omogućiti i pojedinačne razgovore.

Prijaviti se možete obrascem na poveznici. Molimo da u prijavnici naglasite želite li individualni razgovor.