HBOR EU fondovi
HBOR je u razdoblju 2014.-2020. preuzeo ulogu kreditora EU projekata koji će se sufinancirati sredstvima ESI fondova. Kreditna sredstva koja HBOR osigurava namijenjena su zatvaranju financijske konstrukcije projekata, a obuhvaćaju:
  • dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova – prihvatljivi izdaci,
  • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.

EU projekti

Iznos kredita: najniži iznos  200.000,00 kn, a najviši nije ograničen Rok otplate: do 15 godina, do 17 godina za sektor turizma ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu duže ročnosti više...

ESIF krediti za rast i razvoj

Iznos kredita: do 3 milijuna eura (10 milijuna eura za sektor turizma) Rok otplate: do 12 godina (do 17 godina za sektor turizma) više...

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost

Iznos kredita: najniži iznos 100 tisuća kuna, a najviši 60 milijuna kuna Rok otplate: do 14 godina više...

ESIF Krediti za javnu rasvjetu

Iznos kredita: najniži iznos 500 tisuća kuna, a najviši 15 milijuna kuna Rok otplate: do 10 godina više...

Povezano

"Junckerov" plan
Prijavite se za naš EU Newsletter
više...