Leasing

1. Primatelji leasinga

  • mikro, mali i srednji poduzetnici prema kriterijima Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-i),
  • srednje kapitalizirana trgovačka društva (od 250 do 3000 zaposlenih), čija ukupna vrijednost investicije ne prelazi kunsku protuvrijednost 25 mil. eura
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu,
  • društva, ustanove i agencije u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

 

Na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

 

2. Objekti leasinga

  • oprema
  • strojevi
  • gospodarska vozila
  • osobna vozila koja se koriste u komercijalne svrhe
  • plovila

 

3. Način financiranja

Putem leasing društava.

 

4. Iznos i otplata

Iznos financiranja, vlastito učešće i rokove otplate definira leasing društvo pri čemu rok otplate ne može biti kraći od dvije godine.

 

5. Kamatna stopa

Kamatnu stopu za primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo.

 

6. Naknade

Naknade za primatelja leasinga definira leasing društvo.

 

7. Osiguranje

Primatelj leasinga dogovara instrumente osiguranja s leasing društvom.

 

8. Leasing društva uključena u suradnju

AGRAM LEASING d.o.o.
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.
PBZ-LEASING d.o.o.
PORSCHE LEASING d.o.o.
Raiffeisen Leasing d.o.o.
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Brojevi telefona za kontakt
e-mail: leasing@hbor.hr