Leasing

1. Primatelji leasinga

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, i to:

 • mikro, mali i srednji poslovni subjekti
 • subjekti srednje tržišne kapitalizacije.

 

Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.

 

2. Namjena i objekti leasinga

Financiranje financijskog i operativnog leasinga za sljedeće nove ili rabljene objekte leasinga:

 • oprema
 • strojevi
 • gospodarska vozila
 • osobna vozila koja se koriste u komercijalne svrhe, odnosno služe prvenstveno za obavljanje registrirane djelatnosti ili su posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti
 • plovila

 

Financiranje PDV-a nije dozvoljeno.

 

3. Način financiranja i podnošenje zahtjeva za financiranje

 • u suradnji s leasing društvima – primatelj leasinga Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi leasing društvu.

 

4. Iznos financiranja

 • Iznos financiranja i vlastito učešće primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo.

 

5. Valuta leasinga

 • EUR

 

6. Kamatna stopa

 • Kamatnu stopu za primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo

7. Naknade

 • Naknade za primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo.

 

8. Rok otplate/najma

 • Rok otplate/najma za primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo, pri čemu rok otplate/najma ne može biti kraći od dvije godine za mikro, male i srednje poduzetnike, te subjekte srednje tržišne kapitalizacije, odnosno od pet godina za subjekte javnog sektora.

 

9. Instrumenti osiguranja

 • Instrumente osiguranja za primatelje leasinga utvrđuje leasing društvo.

10. Povezani dokumenti / Privici

11. Leasing društva uključena u suradnju

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.
OTP Leasing d.d.
PBZ-LEASING d.o.o.
Raiffeisen Leasing d.o.o.
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Brojevi telefona za kontakt
e-mail: leasing@hbor.hr