Osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike

Ako ste izvoznik ili planirate izvoziti, a potreban vam je kredit za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine i repromaterijala, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i sl.), možete od Vaše banke brže i jednostavnije dobiti kredit za obrtna sredstva u iznosu do 132.722,81 EUR kuna uz rok otplate do jedne godine (iznimno dvije).

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Malim i srednjim poduzetnicima u RH koji su u zadnjoj poslovnoj godini ostvarili poslovni prihod do najviše 6.636.140,42 EUR (što uključuje i poduzetnike početnike) te zadovoljavaju jedan od sljedeća dva uvjeta:

• u poslovnim prihodima posljednje financijske godine, za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji, ostvaruju najmanje 30% izvoznih prihoda, ili
• u trenutku korištenja kredita imat će zaključene, a nerealizirane ili nenaplaćene izvozne ugovore u visini kredita.

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA?


• moguće je osigurati 80% potraživanja po osnovi glavnice kredita i ugovorne kamate (redovne, interkalarne i kamate u počeku),
• moguće je osigurati kredite odobrene poduzetnicima iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički,
• banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu.

Sastavni dio Sporazuma o osiguranju portfelja su, među ostalim, i Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike koji sadržavaju prava i obveze banke kao osiguranika i HBOR-a kao osiguratelja.

Dokumentacija:

Nacrt Sporazuma o osiguranju portfelja kredita
Prilog 1 - Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita
Prilog 2 - Program osiguranja portfelja kredita
Prilog 3 - Nacrt Ugovora o regresnoj naplati
Prilozi 4-8 - Obavijesti i izvješća
Prilog 9 - Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu
Prilog 10 - Odštetni zahtjev

Sporazumi i prilozi po uvjetima do 31.12.2022.

Poslovne banke uključene u suradnju po programu

Banka Kovanica d.d.
Varaždin
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Zagreb
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb