Poštovani,

Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas kako su dana 28.12.2017. HBOR i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisali Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ u zgradama javnog sektora. Potpisivanjem ovog Sporazuma omogućuje se podupiranje ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u svrhu postizanja energetskih ušteda.

Pored navedenog, u ovom broju EU newslettera možete pronaći indikativni plan objave natječaja za 2018. godinu iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

Započinje provedba financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“

Dana 28.12.2017. ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Tamara Perko i član Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Hrvoje Čuvalo, potpisali su Sporazum o financiranju kojim se ovlašćuje HBOR za izravnu provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ u zgradama javnog sektora.

„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ financijski je instrument vrijedan 190 milijuna kuna za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnu os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Cilj ovog financijskog instrumenta je podupiranje ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, radi postizanja energetskih ušteda koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%.

Prihvatljivi korisnici ovih kredita su subjekti koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ dobili Odluku o financiranju koju je izdalo Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, otvorenom od 16.11.2017.

Iznos kredita će se kretati od 100.000 kuna do 60.000.000 kuna uz rok otplate do 14 godina, pri čemu će kamatna stopa iznositi 0,1%, 0,25% ili 0,5% ovisno o stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi.

 

Otvoren Javni poziv „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

Otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ pod nazivom „Internacionalizacija visokog obrazovanja“. Ovim Pozivom pridonijet će se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju – razvojem i uspostavom združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 50.000.000,00 kuna uz intenzitet potpore 100%, dok će se iznosi pojedinačnih potpora po projektnom prijedlogu kretati od 400.000,00 kuna do 1.800.000,00 kuna.

 

Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za gradove „Urban Innovative Actions“

Otvoren od 15.12.2017. do 30.3.2018.

Instrument za gradove „Urban Innovative Actions“ (UIA) inicijativa je Europske komisije koja, sufinanciranjem projekata, omogućuje urbanim područjima u cijeloj Europi testiranje novih modela za rješavanje urbanih izazova. Inicijativi je iz proračuna Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno ukupno 372.000.000 eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Temeljem UIA inicijative, otvoren je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga te se istim poziva potencijalne korisnike da prijave inovativne projekte u okviru tri teme: prilagodba klimatskim promjenama, kvaliteta zraka, stanovanje, poslovi i vještine u lokalnoj ekonomiji. Iznos alociranih sredstava za ovaj poziv iznosi od 80.000.000 eura do 100.000.000 eura.

 

Otvoren natječaj za dostavu projektnih prijava iz programa EUREKA za 2018. godinu

Otvoren od 29.11.2017. do 28.3.2018.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u 2018. godini za sufinanciranje projekata sredstvima iz programa EUREKA. Ovim programom potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

EUREKA, europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata, ima za cilj potaknuti poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

 

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Upravljačko tijelo za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, najavilo je Poziv za dostavu prijedloga pod nazivom „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“. Cilj ovog Poziva jest povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.

Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Ukupno predviđeni iznos potpore koja se dodjeljuje u okviru ovog Poziva iznosi 15.300.000 kuna. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna dok najviša vrijednost potpore iznosi 3.000.000 kuna.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2018. godinu Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru predmetnog Operativnog programa s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja, koji možete vidjeti ovdje.

 
 

Objavljeni rezultati novog indeksa razvijenosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je rezultate novog indeksa razvijenosti Republike Hrvatske. Indeks razvijenosti pokazatelj je koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći.

Spomenutim novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanja, čime je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i županijskim jedinicama. Osim toga, otklonjen je problem utjecaja statističkih obilježja odabranih pokazatelja na konačnu vrijednost indeksa razvijenosti što je u konačnici rezultiralo pravednijim razvrstavanjem općina, gradova i županija u razvojne skupine. S obzirom na interpretacijske specifičnosti rezultata indeksa razvijenosti dobivenih novom metodologijom, postojeće razvrstavanje više nije primjenjivo, odnosno predloženo je novo razvrstavanje u razvojne skupine prema kojem će se općine i gradovi razvrstavati u 8 skupina – 4 iznadprosječne i 4 ispodprosječne skupine, a županije u 4 skupine – 2 iznadprosječne i 2 ispodprosječne skupine, a status potpomognutih područja imat će sva područja ispod prosjeka razvijenosti RH.

 

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na svojim mrežnim stranicama izdavanje novog pravilnika o provedbi mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

 

Povjerenik Europske komisije predstavio dokument o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike EU

Povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj, Phil Hogan predstavio je u Bruxellesu dokument pod nazivom „The Future of Food and Farming“.

Dokument sadrži smjernice i viziju budućnosti europske poljoprivrede nakon 2020. godine, a naglasak je na pojednostavljenju pravila i fleksibilnijem pristupu za EU zemlje članice koji bi trebao osigurati održivi razvoj poljoprivrede Europske unije.

 

Nova savjetodavna služba Komisije i Europske investicijske banke pomaže gradovima u planiranju ulaganja

Europska komisija i Europska investicijska banka osnovali su savjetodavnu službu pod nazivom „Urban Investment Support – URBIS“ (potpora za ulaganja u gradovima), u cilju davanja pomoći gradovima u planiranju ulaganja kako bi lakše ostvarili svoje strategije urbanog razvoja i dobili jednostavniji pristup financiranju.

Gradovi bilo koje veličine u svim državama članicama mogu podnijeti zahtjev za potporu URBIS-a putem internetske stranice koja se nalazi na platformi Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. URBIS će započeti radom koristeći postojeće savjetodavne i projektne usluge Europske investicijske banke, a usmjerit će se na odabrane projekte. Aktivnosti i analize URBIS-a ugradit će se u tekuću raspravu o sljedećem proračunskom okviru nakon 2020., osobito u odnosu na to kakav pristup gradovi imaju sredstvima kohezijske politike i kako tim sredstvima upravljaju.

 

Sudjelujte u raspravi o Nacrtu pravilnika za mjeru 8, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”

Ministarstvo poljoprivrede je putem portala e-savjetovanje pokrenulo javnu raspravu na temu Nacrta pravilnika za mjeru 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poziva sve zainteresirane dionike za dostavu prijedloga do 22.01.2017.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr

Vaše cijenjene upite vezane uz financijski instrumenti "ESIF Krediti za rast i razvoj" možete uputiti na:
esif.krediti@hbor.hr

Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnosti kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 0800 8007
www.hbor.hr