Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

Subvencije Županija, Gradova i Općina koje su potpisale suradnju s HBOR-om

Županija/Grad/Općina:Program kreditiranja:Visina subvencije do najviše:
Osječko-baranjska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 2 postotna boda
Grad PrelogPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 2 postotna boda
Virovitičko-podravska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 2 postotna boda
Zagrebačka županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora,
Obrtna sredstva
- 1 postotni bod
Koprivničko-križevačka županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika
Investicije privatnog sektora
- 2 postotna boda
Šibensko-kninska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika
Investicije privatnog sektora
75% ugovorene godišnje k.s.,
a najviše 1,5% godišnje fiksno
Općina BrdovecPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora,
Obrtna sredstva
- 1 postotni bod
Grad Sveti Ivan ZelinaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora,
Obrtna sredstva
- 1 postotni bod
Krapinsko-zagorska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina Krapinske toplicePoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina ĐurmanecPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Grad ZlatarPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Grad Mursko SredišćePoduzetništvo mladih, žena i početnika,

Investicije privatnog sektora
- 1,5 postotni bod

- 2 postotna boda
Grad KastavPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora,
Obrtna sredstva
- 2 postotna boda
Grad KrapinaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina RadobojPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina MačePoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Grad KlanjecPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Grad PregradaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina Stubičke ToplicePoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina Sveti Križ ZačretjePoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Karlovačka županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora,
Obrtna sredstva
- 2 postotna boda
Istarska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad LabinPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad ZabokPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Grad NovigradPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Općina Veliko TrgovišćePoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Grad PorečPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad BujePoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad RovinjPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad BuzetPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad PulaPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad VodnjanPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Općina BedekovčinaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina DesinićPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Općina TuheljPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 1 postotni bod
Grad PazinPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1 postotni bod
Grad UmagPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 1,25 postotni bod

- 1 postotni bod
Ličko senjska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,

Obrtna sredstva
- 2 postotna boda

- 1 postotni bod
Primorsko-goranska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,

Obrtna sredstva
- 2 postotna boda

- 1 postotni bod
Sisačko-moslavačka županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora,
Obrtna sredstva
- 1 postotni bod
Varaždinska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,

Investicije privatnog sektora
- 1,5 postotni bod

- 1 postotni bod