Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

Subvencije Županija, Gradova i Općina koje su potpisale suradnju s HBOR-om

Županija/Grad/Općina:Program kreditiranja:Visina subvencije:Vijest na HBOR-ovoj mrežnoj stranici:
Osječko-baranjska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 2 postotna bodaSniženje kamatne stope uz subvenciju Osječko-baranjske županije
Grad PrelogPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 2 postotna bodaSniženje kamatne stope uz subvenciju Grada Preloga
Virovitičko-podravska županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika- 2 postotna bodaSniženje kamatne stope uz subvenciju Virovitičko-podravske županije
Zagrebačka županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora,
Obrtna sredstva
- 1 postotni bodSniženje kamatne stope uz subvenciju Zagrebačke županije
Koprivničko-križevačka županijaPoduzetništvo mladih, žena i početnika,
Investicije privatnog sektora
- 2 postotna bodaSniženje kamatne stope uz subvenciju Koprivničko-križevačke županije