Projekti javnog sektora

Kamatne stope od 1,1 %
Snižene kamatne stope za "Investicije javnog sektora" i "EU projekti"
Posebne pogodnosti za oporavak i razvitak Sisačko-moslavačke županije

U cilju poticanja ulaganja JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu te poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova, HBOR je snizio kamatne stope po programima

Investicije javnog sektora

  • 1,1 % – za izravno kreditiranje JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu s potpomognutih područja,
  • 1,2 % – za izravno kreditiranje JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu za ostala područja,
  • 1 % – za ulaganje u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije uz odobrenje kredita bez ikakvih naknada za obradu zahtjeva ili izmjenu uvjeta kredita.

Više…

 

EU projekti

  • 1,2 % – za izravno kreditiranje JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu.

Više…

 

Snižena naknada za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava

Po oba programa za JLP(R)S-ove, ustanove i agencije u njihovom vlasništvu naknada za obradu zahtjeva snižena je na 0,2 % te se ne naplaćuje naknada za rezervaciju sredstava.

 

Rok otplate do 17 godina

Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, krediti po ovim programima odobravaju se na rok do 15 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do 5 godina, a ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobrenje kredita na rok do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine.

 

Kreditiranje do 100 % predračunske vrijednosti investicije, izdavanje garancije za povrat predujma

HBOR može kreditirati do 100 % predračunske vrijednosti investicije, uključujući i pripadajući PDV, a za kreditiranje projekata sufinanciranih EU fondovima moguće je izdavanje garancije za povrat predujma.

 

Financijski instrumenti

Uz redovne programe, HBOR odobrava i ESIF Kredite za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora te ESIF Kredite za javnu rasvjetu uz izuzetno povoljne uvjete – kamatnu stopu već od 0,1 % i bez uobičajenih naknada koje se naplaćuju pri realizaciji kredita.

 

Razvoj sustava tehničke pomoći

Paralelno, HBOR razvija sustav tehničke pomoći JLP(R)S-ovima kako bi ojačao njihove kapacitete i omogućio njihovu bolju pripremljenost za efikasnu apsorpciju dostupnih EU sredstava.