EU fondovi

HBOR je u razdoblju 2014.-2020. preuzeo ulogu kreditora EU projekata koji će se sufinancirati sredstvima ESI fondova.

Kreditna sredstva koja HBOR osigurava namijenjena su zatvaranju financijske konstrukcije projekata, a obuhvaćaju:

  • dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova – prihvatljivi izdaci,
  • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.

 

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

više…

 

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

više…

 

Kreditiranje EU projekata javnog sektora

više…

 

Povezano

“Junckerov” plan

Prijavite se za naš EU Newsletter