Naslovnica HBOR Društveno odgovorno poslovanje

 

DONACIJE I SPONZORSTVA

 

HBOR u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti ulaže u razvoj društvene zajednice i putem donacija i sponzorstava, pri čemu se daje prednost projektima koji su povezani s misijom HBOR-a i koji pridonose stvaranju novih vrijednosti temeljenih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem održivog i ravnomjernog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske. Cilj dodjele ovakvih sredstava je stvaranje pozitivnog ozračja i promoviranje izvrsnosti u lokalnoj zajednici i u društvu u cjelini.

 

AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆA O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI

 

HBOR svojim poslovanjem potiče sustavni, održivi i ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak.

 

Pri izradi programa financiranja i posebnih uvjeta kreditiranja, te odabira ciljanih skupina vodimo računa o ravnomjernom i održivom društvenom razvoju i okolišu. Svjesni smo višestrukih utjecaja koje kao financijska institucija imamo na naše korisnike, partnere i širu zajednicu, kao i očekivanja koja od HBOR-a kao razvojne i izvozne banke imaju svi naši dionici.

 

Osim provođenja smjernica Vlade RH, poštivanja zakona, propisa i profesionalnih standarda, 2007. godine pristupili smo hrvatskoj mreži članica UN Global Compact-a (UNGC).

 

Potpisivanjem ovog sporazuma obvezali smo se promicati 10 načela UNGC u području ljudskih prava, radnih standarda, okoliša i suzbijanja korupcije.

 

Kontakt:
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Ured Uprave
Društveno odgovorno poslovanje
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb

e-mail: dop@hbor.hr

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti i održivosti 2019.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti i održivosti 2018.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2017.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2016.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2015.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2014.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2013.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2011.- 2012.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2009. – 2010.

 

Izvješće o napretku 2008.

 

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2007.-2008.