Naslovnica HBOR ZAKONI, PRAVILNICI, AKTI I OSTALI DOKUMENTI

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06, 25/13)

Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o HBOR-u

Statut HBOR-a

Opći uvjeti kreditnog poslovanja HBOR-a

Uredba o osiguranju izvoza (NN 53/20)

Pravilnik o naknadama za usluge koje obavlja HBOR

Pravilnik o naknadama za usluge koje obavlja HBOR – Naknade po osnovi poslova osiguranja izvoza

Opći uvjeti osiguranja plasmana HBOR-a*

*Primjenjuju se neovisno o tome kada su plasmani odobreni u slučaju kada se za vrijeme trajanja plasmana zatraži promjena po plasmanu kao npr. kod reprograma, bilo kakve druge promjene uvjeta plasmana, izmjene osiguranja i slično

Opći uvjeti financijskog nadzora

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNA KAMATA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi OECD preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo i održivom izvoznom kreditiranju

Pravilnik o provedbi OECD preporuke o sprječavanju podmićivanja

Pravilnik o zaštiti poslovne i bankovne tajne u HBOR-u 

Program dodjele državnih potpora HBOR-a COVID-19 – ver. 12-21

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA HBOR-a COVID 19 – VER. 05-21

PROGRAM POJEDINAČNOG I PORTFELJNOG OSIGURANJA KREDITA ZA LIKVIDNOST I ULAGANJA IZVOZNIKA COVID 19 – ver. 12-21

PROGRAM POJEDINAČNOG I PORTFELJNOG OSIGURANJA KREDITA ZA LIKVIDNOST I ULAGANJA IZVOZNIKA COVID 19 – VER. 05-21

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA HBOR-a COVID 19 – VER. 11-2020

PROGRAM POJEDINAČNOG I PORTFELJNOG OSIGURANJA KREDITA ZA LIKVIDNOST I ULAGANJA IZVOZNIKA COVID 19 – VER. 11-2020

Program portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika COVID 19

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA HBOR-A – VER. 01-2022

Program dodjele državnih potpora sektoru poljoprivrede HBOR-a – ver. 06-21

Program dodjele potpore male vrijednosti HBOR-a, ver. 11-2020.

Program dodjele potpore male vrijednosti primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji HBOR-a

Uputa za informiranost i vidljivost projekata

Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika

Poduzetnici u teškoćama – definicija

Kodeks korporativnog upravljanja

Kodeks ponašanja

Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2020. – 2024.

Informacije o politici ulaganja u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital

Politika privatnosti

Ostali dokumenti

Ostali zakoni i akti

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93,  34/9952/00118/03107/07146/08, 137/09, 125/11152/11111/12,  68/13110/1540/19, 34/22)

Zakon o kreditnim institucijama (NN 159/1319/15102/1515/1870/1947/20146/20)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku (NN 34/11)

Uredba o provedbi Zakona o jamstvenom fondu za poticaj gospodarsko razvitku (NN 41/11)

Zakon o državnim potporama (NN 47/1469/17)

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te Registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 125/17)

*Informacije o pojedinačnim potporama u skladu s Privremenim okvirom većim od 100.000 EUR te COVID-19 odlukama Europske komisije dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva financija putem linka

*Informacije o pojedinačnim potporama dodijeljenim u iznosu višem od 500.000 eura dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva financija putem linka

*Godišnja izvješća o državnim potporama Ministarstva financija dostupna su putem linka

Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi plana ulaganja za Europu (NN 102/15)