Naslovnica HBOR ZAKONI, PRAVILNICI, AKTI I OSTALI DOKUMENTI
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06, 25/13)
Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o HBOR-u
Statut HBOR-a
Opći uvjeti kreditnog poslovanja HBOR-a
Uredba o osiguranju izvoza (NN 53/20)
Pravilnik o naknadama za usluge koje obavlja HBOR
Pravilnik o naknadama za usluge koje obavlja HBOR – Naknade po osnovi poslova osiguranja izvoza
Opći uvjeti osiguranja plasmana HBOR-a*

*Primjenjuju se neovisno o tome kada su plasmani odobreni u slučaju kada se za vrijeme trajanja plasmana zatraži promjena po plasmanu kao npr. kod reprograma, bilo kakve druge promjene uvjeta plasmana, izmjene osiguranja i slično

Opći uvjeti financijskog nadzora
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNA KAMATA
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi OECD preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo i održivom izvoznom kreditiranju
Pravilnik o provedbi OECD preporuke o sprječavanju podmićivanja
Pravilnik o zaštiti poslovne i bankovne tajne u HBOR-u 
Uputa za informiranost i vidljivost projekata
Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika
Poduzetnici u teškoćama – definicija
Kodeks korporativnog upravljanja
Kodeks ponašanja
Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2020. – 2024.
Informacije o politici ulaganja u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital
Politika privatnosti

 

Potpore 

Program dodjele državnih potpora HBOR-a COVID-19 – ver. 12-21
PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA HBOR-a COVID 19 – VER. 05-21
PROGRAM POJEDINAČNOG I PORTFELJNOG OSIGURANJA KREDITA ZA LIKVIDNOST I ULAGANJA IZVOZNIKA COVID 19 – ver. 12-21
PROGRAM POJEDINAČNOG I PORTFELJNOG OSIGURANJA KREDITA ZA LIKVIDNOST I ULAGANJA IZVOZNIKA COVID 19 – VER. 05-21
PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA HBOR-a COVID 19 – VER. 11-2020
PROGRAM POJEDINAČNOG I PORTFELJNOG OSIGURANJA KREDITA ZA LIKVIDNOST I ULAGANJA IZVOZNIKA COVID 19 – VER. 11-2020
Program portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika COVID 19
PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA HBOR-A – VER. 01-2022
Program dodjele državnih potpora sektoru poljoprivrede HBOR-a – ver. 06-21
Program dodjele potpore male vrijednosti HBOR-a, ver. 11-2020.
Program dodjele potpore male vrijednosti primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji HBOR-a
Program dodjele potpore Hrvatske banke za obnovu i razvitak usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu – odjeljci 2.1. i 2.3.
Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu – odjeljci 2.1. i 2.2.

 

Ostali dokumenti

 

Ostali zakoni i akti

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93,  34/9952/00118/03107/07146/08, 137/09, 125/11152/11111/12,  68/13110/1540/19, 34/22)

Zakon o kreditnim institucijama (NN 159/1319/15102/1515/1870/1947/20146/20)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku (NN 34/11)

Uredba o provedbi Zakona o jamstvenom fondu za poticaj gospodarsko razvitku (NN 41/11)

Zakon o državnim potporama (NN 47/1469/17)

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te Registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 125/17)

*Informacije o pojedinačnim potporama u skladu s Privremenim okvirom većim od 100.000 EUR te COVID-19 odlukama Europske komisije dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva financija putem linka

*Informacije o pojedinačnim potporama dodijeljenim u iznosu višem od 500.000 eura dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva financija putem linka

*Godišnja izvješća o državnim potporama Ministarstva financija dostupna su putem linka

Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi plana ulaganja za Europu (NN 102/15)