Uprava HBOR-a donijela je odluku o privremenom sniženju minimalne kamatne stope po programu kreditiranja EU projekata javnog sektora na 2,5 posto. Ovo sniženje odnosi se na kredite koji će biti odobreni do kraja 2018. godine.

 

Nakon što su snižene kamatne stope za kreditiranje EU projekata privatnog sektora te ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice, donesena je i odluka o privremenom sniženju kamatne stope za projekte javnog sektora.

 

Tako se tijekom ove godine EU projekti privatnog sektora i ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice mogu kreditirati po kamatnoj stopi već od 1,7 posto, a projekti javnog sektora po kamatnoj stopi od 2,5 posto. Prije navedenih sniženja minimalne kamatne stope po svim programima za kreditiranje EU projekata iznosile su 3 posto.

 

Važeće minimalne kamatne stope

Naziv programa kreditiranjaKamatna stopa
Rok otplate do 10 g.
Kamatna stopa
Rok otplate duži od 10 g.
Rok važenja privremene mjere sniženja
EU ruralni razvoj, ribarstvo i vinska omotnica1,7%1,9%31. 12. 2018.
EU privatni sektor1,7%1,9%21. 12. 2018.
EU javni sektor2,5%2,5%31. 12. 2018.

 

„Sniženjem kamatnih stopa uz zadržavanje svih drugih povoljnih uvjeta kao što su dugi rokovi otplate, mogućnost odobrenja počeka i korištenja granta kao vlastitog učešća želimo potaknuti poduzetnike na ulaganja i ubrzati dinamiku korištenja raspoloživih sredstava EU fondova.“ izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

 

HBOR je do sada putem programa za kreditiranje EU projekata podržao više od 600 projekata s iznosom većim od 3,4 milijarde kuna.

 

Krediti se odobravaju izravno, putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika na rok do 15 godina s mogućnošću počeka do 3 godine, odnosno do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada te za javni sektor. Dodatna je pogodnost što se sredstva granta u određenim slučajevima mogu koristiti za umanjenje glavnice kredita, a kod izravnog kreditiranja HBOR može do 70 posto iznosa granta prihvatiti kao vlastito učešće.

 

Sniženje kamatne stope za EU projekte ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i projekte javnog sektora na snazi je za sve kredite odobrene do 31. 12. 2018., a za one privatnog sektora do 30. 6. 2018. Konačna kamatna stopa za pojedinog krajnjeg korisnika ovisi o ocjeni kreditnog ranga, kao i ponuđenih instrumenata osiguranja.

 

Kreditna sredstva odobrena po ovim programima namijenjena su zatvaranju financijske konstrukcije za provođenje projekata, a mogu se koristiti za sufinanciranje prihvatljivih ulaganja, kao i onih ulaganja koja su sastavni dio projekta, ali se ne mogu financirati iz sredstava EU fondova.

 

Povoljni uvjeti kreditiranja projekata od javnog interesa i po drugim programima HBOR-a

Osim projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU, HBOR je za projekte jedinica lokalne i područne samouprave i pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske koji se financiraju po drugim programima kreditiranja snizio kamatne stope na 2,5 posto.

 

Budući da se kod ovakvih projekata često radi o visokim iznosima kredita, ukinuta je naplata naknade za rezervaciju sredstava kako bi se dodatno smanjilo opterećenje i ukupan trošak za korisnike. Krediti za ovu namjenu odobravaju se ili u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.

 

Mjera je na snazi za kredite odobrene do 30. 6. 2018. Ova mjera odnosi se i na privatne subjekte koji provode projekte od javnog interesa kojima primarna svrha nije ostvarivanje profita.

 

možda će vas zanimati

Infrastruktura

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti razvitka i obnove komunalne infrastrukture, javnih površina i socijalne infrastrukture.

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata javnog sektora

Kreditiraju se projekti javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima ESI fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

Kreditiraju se projekti privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima ESI fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više