Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

svi koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njihov pravni oblik, pod uvjetom da istovremeno zadovoljavaju uvjete ESI fondova.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Kreditiraju se projekti privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje: ESI fondovi).
Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:

 • dio projekta koji će se kandidirati za ESI fondove – prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga,
 • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove prema uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita*)
  *U izračun se ne uzimaju prihvatljivi izdaci koji po svojoj naravi spadaju u obrtna sredstva.

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, visini darovnice, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
Rok korištenja
 • do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i duži rok
Poček
 • do 3 godine
Rok otplate
 • do 15 godina uključujući poček (u opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući 4 godine počeka)

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Kod izravnog kreditiranja, HBOR kao vlastito učešće u pravilu prihvaća najviše do 70% iznosa kojeg će korisnik dobiti iz ESI fondova. Kod kreditiranja putem poslovnih banaka postotak definira poslovna banka.

5. IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE ZA POVRAT PREDUJMA

Za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će nadležnom tijelu za provedbu EU fondova (sukladno odgovarajućim propisima o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu EU fondova u Republici Hrvatskoj) podnositi zahtjev za isplatu predujma, HBOR može, na zahtjev investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma, a u korist nadležnog tijela za provedbu ESI fondova.
Zahtjev za izdavanjem bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.

HBOR će za navedene usluge zaračunati pripadajuće naknade.

6. KAMATNA STOPA

Najmanje 1,7% godišnje (rok otplate do 10 godina) ili 1,9% godišnje (rok otplate dulji od 10 godina)

 • Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita utvrđuje se najmanje u visini osnovne stope uvećane za maržu koja se utvrđuje ovisno o ocjeni kreditnog ranga krajnjeg korisnika kredita, kao i ponuđenih instrumenata osiguranja (kolateralizacija) sukladno HBOR-ovom Pravilniku o utvrđivanju referentne i diskontne stope.

Osnovnu stopu izračunava Europska komisija te ju objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama, kao i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

7. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.01.2017.

8. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni dio kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

9. NAKNADE ZA GARANCIJU ZA POVRAT PREDUJMA

Naknada za odobrenje izdavanja i naknada za izdavanje garancije za povrat predujma obračunavaju se sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR.

10. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
 • bankarske garancije,
 • Jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,
  ostale instrumente osiguranja prihvatljive HBOR-u.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

11. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

 

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
3% i više
Poček
3 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Sufinanciranje EU fondova > Zatvaranje financijske konstrukcije
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
3% i više
Poček
3 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
75%
Iznos kredita
>80.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Sufinanciranje EU fondova > Zatvaranje financijske konstrukcije
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Malo i srednje poduzetništvo

Cilj Programa je kreditiranje razvitka malog i srednjeg poduzetništva u svrhu modernizacije i proširenja poslovanja te povećanja broja radnih mjesta. Krediti se odobravaju na rok do 12 godina uključujući poček. U opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.

Saznajte više

Gospodarstvo

Kreditiranje ulaganja u modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta te ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing.

Saznajte više