Investicije privatnog sektora

Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) uz rok otplate do 17 godina.

 

Posebne pogodnosti
  • za ulaganja u pojedine djelatnosti i područja te
  • projekte koji se uklapaju u uvjete Nacionalnog plana otpornosti i oporavka (NPOO)

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kreditado 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, u pravilu se ne odobravaju krediti iznosa nižeg od 50 tisuća EUR
Namjena kreditaulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematarijalnu imovinu), do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva
Način kreditiranjaizravno ili putem poslovnih banaka
Valuta kreditaEUR
Rok otplatedo 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine
Kamatna stopado 4% (mogućnost dodatnih umanjenja ovisno o vrsti ulaganja uz koja kamatna stopa može biti umanjenja do čak 0,8%)
Naknadeza obradu zahtjeva: 0,5% ugovorenog iznosa kredita
za rezervaciju sredstava: 0,25% neiskorištenog iznosa kredita

Posebne pogodnosti za ulaganja u:

PROIZVODNJU, POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SOFTWAREA (djelatnosti od posebnog interesa)
Uklapa li se moje ulaganje u djelatnost od posebnog interesa?
Kamatna stopa: do 3% za tržišno konkurentne poduzetnike Jesam li tržišno konkurentan?
Poček: do 5 godina za podizanje trajnih nasada

Mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

Navedene kamatne stope moguće je dodatno umanjiti za:
Zapošljavanje mladih (barem jedne osobe mlađe od 30 godina)0,2 postotna bodaOpširnije
Subvenciju županije, grada, općinedo 2 postotna boda Provjerite odnosi li se na Vaše ulaganje
Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ulaganja u istraživanje i razvoj i/ili slabije razvijena područjaumanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornostumanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda

Više detalja pogledajte u tekstu programa Investicije privatnog sektora 


Ako trebate sufinanciranje projekta financiranog sredstvima EU fondova, pogledajte uvjete programa EU projekti.

Za žene u poduzetništvu, poduzetnike mlađe od 40 godina i poduzetnike početnike (startup), nudimo i posebne uvjete u okviru programa Poduzetništvo mladih, žena i početnika.