HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa Znanstveno tehnologijskim parkom StepRi organizira info dan – Novi kreditni programi HBOR-a koji će se održati 28. 5. 2019. godine s početkom u 10,00 sati u prostorima StepRi, Radmile Matejčić 10 (učionica na I katu).

 

Polaznike info dana će voditeljica Područnog ureda, Vesna Bartolović Stančić, detaljnije upoznati sa novim kreditnim programa HBOR-a namijenjenim financiranju poduzetničkih projekata.

 

Sudjelovanje na info danu je besplatno. Prijave se zaprimaju putem obrasca na linku – http://www.step.uniri.hr/novi-kreditni-programi-hbor/.

 

Rok za prijavu je 27. 5. 2019. godine do 12,00 sati.