Priprema turističke sezone

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ustanove u djelatnosti turizma

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Nabava roba i usluga u cilju pripreme turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima. Navedeno uključuje nabavu hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća i režijske troškove.

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
  • najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši u pravilu 10.000.000,00 kn godišnje
  • krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.
Rok korištenja
  • od 15. prosinca do 30. lipnja sljedeće godine
  • korištenje kredita moguće je i ranije sukladno Odluci nadležnog tijela HBOR-a
Rok otplate
  • u 2 jednake rate koje dospijevaju 15. listopada i 15. studenog tekuće godine

5. KAMATNA STOPA

promjenjiva, tromjesečni EURIBOR+3,75% godišnje
Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

  • mjenice i zadužnice,
  • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
  • bankarske garancije,
  • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
tromjesečni EURIBOR+3,75%
Poček
Rok otplate
15.10. i 15.11.
Udio u investiciji
Iznos kredita
>80.000, max 10 mil kuna
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Turizam
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
tromjesečni EURIBOR+3,75%
Poček
Rok otplate
15.10. i 15.11.
Udio u investiciji
Iznos kredita
>80.000, max 10 mil kuna
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Obrtna sredstva > Financiranje tekućeg poslovanja
Sektor ulaganja
Turizam
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Turizam

Kreditna sredstva namijenjena su ulaganjima u turističkoj djelatnosti kojima se stvaraju uvjeti za poticanje zapošljavanja, produženje turističke sezone te povećanje prihoda u turizmu s ciljem podizanja konkurentnosti turističkih destinacija kao primjerice ulaganja u izgradnju i unapređenje kategorizacije smještajnih kapaciteta, izgradnju novih i obnova postojećih malih i tematiziranih kampova, podizanje razine i raznovrsnosti usluge i destinacije kroz dodatne sadržaje (tematski parkovi, golf vježbališta, akvariji, muzejsko-izložbeni prostori, luke nautičkog turizma i slično).

Saznajte više

Trajna obrtna sredstva

Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

Kreditiraju se projekti privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima ESI fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više