Restrukturiranje

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

Trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, ustanove s udjelom kapitala i rezervi u pasivi bilance od najmanje 10%.

Odobrenje kredita neće se razmatrati ukoliko je krajnji korisnik:

 • isplatio neto dobit u zadnje dvije poslovne godine
 • isplatio pozajmicu u zadnje dvije poslovne godine, osim pozajmica povezanim osobama za potrebe operativnog poslovanja i razvoja.

Krajnji korisnici kredita mogu biti i:

 • poljoprivredni proizvođači (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove), a koji će sredstvima kredita refinancirati postojeće kredite
 • trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo, a koji će sredstvima kredita refinancirati postojeće kredite

Za ove korisnike kredita neće se primjenjivati prethodno navedeni uvjeti.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

 

 

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja koja su usmjerena na promjenu ročnosti izvora sredstava u bilanci gospodarskih subjekata.

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • putem poslovnih banaka
 • model podjele rizika
 • izravno kreditiranje – za trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo, sukladno procedurama propisanim u važećem Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najviši iznos kredita nije ograničen i ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
 • krediti se odobravaju u kunama i u kunama uz valutnu klauzulu
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 2 godine
Rok otplate
 • do 10 godina, uključujući i poček

5. KAMATNA STOPA

4% godišnje

 • Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Pravilniku o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope, Odluci o kamatnim stopama, Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a, te kriterijima iz Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama.
 • Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu, tj. efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 •  bankarske garancije
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju

Kod izravnog kreditiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u državnom vlasništvu obvezan instrument osiguranja kredita je jamstvo Republike Hrvatske.
Kod kreditiranja putem poslovnih banaka instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

9. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

 

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

Kentbank d.d.
Zagreb

Kreditna banka Zagreb d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

Znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
6.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
10 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
Namjena i podnamjena
Restrukturiranje - povećati stabilnost i uspješnost poslovanja, izmjeniti ročnost izvora sredstava
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
6.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
10 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Restrukturiranje - povećati stabilnost i uspješnost poslovanja, izmjeniti ročnost izvora sredstava
Sektor ulaganja
Poljoprivreda
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 3

Kamatna stopa
4.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
10 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Restrukturiranje - povećati stabilnost i uspješnost poslovanja, izmjeniti ročnost izvora sredstava
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 4

Kamatna stopa
4.00%
Poček
2 g.
Rok otplate
10 g.
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Restrukturiranje - povećati stabilnost i uspješnost poslovanja, izmjeniti ročnost izvora sredstava
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Trajna obrtna sredstva

Kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za osnaženje poslovanja.

Saznajte više

Gospodarstvo

Kreditiranje ulaganja u modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta te ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing.

Saznajte više

Poljoprivreda

Sredstvima se kreditiraju ulaganja u poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući kupnju i pripremu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, kupnju rashladnih vozila, strojeva, opreme i alata, podizanje dugogodišnjih nasada, povrćarsku i cvjećarsku proizvodnju, nabavu stoke, peradi i pčela, marikulturu i slatkovodno ribarstvo, izgradnju, dogradnju i preuređenje objekata i slično.

Saznajte više