Naslovnica HBOR FONDOVI ZA GOSPODARSKU SURADNJU (FGS)

Što su FGS-ovi?

 

FGS su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji su osnovani i posluju u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima. Cilj osnivanja je poticanje razvoja gospodarstva, očuvanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta, jačanjem postojećih i pokretanjem novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje dodatnog kapitala.

 

HBOR, kao kvalificirani ulagatelj imenovan od strane Vlade RH, zajedno s privatnim investitorima sudjeluje u provedbi aktivnosti FGS-ova.

 

Korisnici financiranja

Trgovačka društva koja imaju sjedišta u RH i koja isključivo ili pretežito obavljaju svoju djelatnost na području RH i koja imaju:

 

  • proizvode i usluge s visokim potencijalom rasta
  • prednost nad konkurencijom
  • dobar menadžment
  • uredno i transparentno poslovanje i dobar poslovni plan
  • prihvatljivu stopu povrata na uložena sredstva od strane FGS-ova

 

Način provedbe financiranja

 

Faze provedbe:

 

Inicijalni kontakt

Gospodarski subjekti zainteresirani za ulaganje u svoje društvo od strane FGS mogu se obratiti društvima za upravljanje FGS-ovima.

 

Prezentacija društva FGS-u

Za sastanak s predstavnicima FGS-a potrebno je pripremiti sažetak financijskog stanja društva, njegova udjela na tržištu, opis vođenja društva i strategije razvoja.

 

Poslovni plan

U sljedećoj fazi pregovora nužno je izraditi poslovni plan s planiranim efektima ulaganja od strane FGS-a.

 

Potpisivanje predugovora o ulaganju

Nakon načelnog dogovora pristupa se potpisivanju predugovora o ulaganju koji nije obvezujući za stranke. Isti se potpisuje radi reguliranja daljnjih aktivnosti i pripreme transakcije društva i FGS-a.

 

Provedba dubinske analize (financijske, pravne, operativne)

Nakon potpisivanja predugovora započinje dubinska analiza poslovanja od strane ovlaštenih revizorskih i odvjetničkih društava.

 

Potpisivanje Ugovora o ulaganju 

Nakon nalaza dubinske analize u Ugovoru o ulaganju definiraju se detaljni uvjeti transakcije, obveze društva i FGS, razdoblje izlaza iz investicije i slično.

 

 

Iznos financiranja, postotak suvlasništva i izlaz iz vlasništva društva

 

Iznos financiranja 

Nije ograničen – ovisi o mogućnostima financiranja Društva za upravljanje FGS-ovima i o konkretnom investicijskom programu.

 

Postotak suvlasništva

Nije ograničen.

 

Izlaz iz vlasništva društva

Prodaji udjela će se pristupiti najkasnije do isteka 5 godina od ulaganja. Način izlaska i ostale odredbe utvrđuju se Ugovorom o ulaganju.

 

 

Kome se obratiti?

 

Za više informacija možete se obratiti:

HBOR, Strossmayerov trg 9, Zagreb, e-mail: kreditiranje@hbor.hr, broj telefona: 01 45 91 666

ili jednom od društava za upravljanje FGS-ovima:

 

 

  • Prosperus-invest d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb, e-mail: info@prosperus-invest.hr, www.prosperus-invest.hr

 

 

  • Inspire Investments d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb, e-mail: fgs@inspire.investments, www.inspire.investments