Financiranje prirodnog kapitala (Natural Capital Financing Facility – NCFF)

                                        

 

Primjenjuju se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u od 7. 2. 2020., a odobravaju u skladu s internim aktima i uvjetima iz važećih kreditnih programa.

Iznimno, umjesto uvjeta iz važećih kreditnih programa, na kredite iz NCFF-a primjenjuju se sljedeći uvjeti:

 

NAMJENA KREDITA
 • financiranje prirodnog kapitala iz sredstava kredita Europske investicijske banke i Europske komisije u sklopu Natural Capital Financing Facility za očuvanje i prilagodbu eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu uz potporu LIFE programa (NCFF)
 • listu isključenih djelatnosti, aktivnosti i sektora možete naći ovdje

 

NAČIN KREDITIRANJA

 

IZNOS KREDITA
 • od 40.000,00 do 12.500.000,00 EUR, odnosno odgovarajuća protuvrijednost u kunama
 • kod kreditiranja po kreditnom programu „EU projekti“ zbroj iznosa kredita iz NCFF-a i iznosa bespovratnih sredstava ne smije prijeći 100% ukupnih troškova investicije za subjekte privatnog sektora koji zapošljavaju manje od 3000 zaposlenika, odnosno 90% ukupnih troškova investicije za subjekte privatnog sektora koji zapošljavaju najmanje 3000 zaposlenika i za subjekte javnog sektora

 

KAMATNA STOPA

Za subjekte javnog sektora:

 • kamatna stopa iz kreditnog programa, umanjena za 1,00 p.b.

 

Za subjekte privatnog sektora:

 • projekti s visokim stupnjem utjecaja na očuvanje okoliša: kamatna stopa iz kreditnog programa, umanjena za 1,00 p.b.
 • projekti sa srednjim stupnjem utjecaja na očuvanje okoliša: kamatna stopa iz kreditnog programa, umanjena za 0,50 p.b.
 • projekti s niskim stupnjem utjecaja na očuvanje okoliša: kamatna stopa iz kreditnog programa, umanjena za 0,25 p.b.

Procjena stupnja utjecaja projekta na očuvanje okoliša dio je usluga tehničke podrške koju pružaju vanjski stručnjaci.

 

NAKNADE
 • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,40% (najmanje 500,00 kn) od ugovorenog iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno prije korištenja kredita
 • za rezervaciju sredstava: bez naknade
 • ostale naknade: u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna

 

ROK OTPLATE
 • za subjekte javnog sektora: najmanje 5 godina uključujući poček
 • za subjekte privatnog sektora koji zapošljavaju manje od 3000 zaposlenika: najmanje 2 godine uključujući poček
 • za subjekte privatnog sektora koji zapošljavaju najmanje 3000 zaposlenika: najmanje 4 godine uključujući poček

 

Za ispis preuzmite cjeloviti tekst uvjeta na kredite iz NCFF-a, a više informacija možete pronaći ovdje.