OSIGURANJE KRATKOROČNIH IZVOZNIH POTRAŽIVANJA ZA MALE IZVOZNIKE

Ako ste mali izvoznik ili izvoznik početnik, kod nas možete brzo ugovoriti jednostavnu policu osiguranja od rizika neplaćanja iz inozemstva uz najveću osiguranu svotu od 50.000 EUR.

 

 

Što je moguće osigurati?

 •   Novčana potraživanja od inozemnog kupca nastala temeljem izvršenih isporuka tijekom razdoblja osiguranja

 

Tko se može osigurati?

 

Poduzetnici sa sjedištem u RH koji:

 • Imaju god. izvozni promet < 2 mil. €
 • S kupcima ugovaraju odgodu plaćanja do 180 dana

 

Zašto se osigurati?

 

 • Štitite svoje poslovanje od rizika neplaćanja od strane ino. kupca
 • Ino. kupcu možete ponuditi odgodu plaćanja
 • Možete proširiti svoje poslovanje na nova ino. tržišta
 • Štitite svoju likvidnost
 • Možete povećati prihod iz inozemstva

 

Prednosti Police osiguranja?

 

 •  Jednostavna i brza za ugovaranje
 •  HBOR preuzima do 95% rizika
 •  Fiksna cijena osiguranja
 •  Minimalne administrativne obveze za izvoznika
 •  Isplata odštete u kratkom roku
 •  Trajanje osiguranja ovisno o potrebama izvoznika – 3, 6 ili 12 mjeseci
 •  Osiguranje potraživanja od ino. kupaca iz cijelog svijeta

 

Koji rizici su osigurani?

 

 

Komercijalni rizici:

 

 •  Neplaćanje ino. kupca istekom roka plaćanja
 •  Neplaćanje uzrokovano predstečajem, stečajem ili likvidacijskim postupkom nad ino. kupcem

 

Politički rizici:

 

 •  Neplaćanje ino. kupca uslijed rata, pobune ili revolucije
 •  Neplaćanje uslijed mjera Vlade u zemlji ino. kupca koje na rok dulji od 3 mjeseca ograničavaju ili sprječavaju plaćanja prema izvozniku

 

Troškovi police osiguranja?

 

 •  Premija osiguranja – plaćanje jednokratno, prilikom zaključenja police osiguranja
 •  Naknada za obradu zahtjeva – 100,00 kuna jednokratno, prilikom zaključenja police osiguranja
 •  Naknada za izradu bonitetnog izvještaja ino. kupca

 

Koliko iznosi premija osiguranja?

 

 • Premija osiguranja ovisi o visini osigurane svote i razdoblju trajanja osiguranja:
Osigurana svota (EUR)Godišnja Premija osiguranja (EUR)Polugodišnja Premija osiguranja (EUR)Tromjesečna Premija osiguranja (EUR)
1.000 – 2.500432412
2.501 – 5.000864725
5.001 – 7.5001297137
7.501 – 10.0001729549
10.001 – 12.50021511862
12.501 – 15.00025814274
15.001 – 17.50030116687
17.501 – 20.00034418999
20.001 – 22.500387213111
22.501 – 25.000430237124
25.001 – 27.500473260136
27.501 – 30.000516284148
30.001 – 32.500559307161
32.501 – 35.000602331173
35.001 – 37.500645355185
37.501 – 40.000688378198
40.001 – 42.500731402210
42.501 – 45.000774426223
45.501 – 47.500817449235
47.501 – 50.000860473247

*Sva plaćanja premije osiguranja bit će izvršena u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja računa od strane HBOR-a

 

 

Što je potrebno za ugovaranje osiguranja?

 

 

Koje su osnovne obveze izvoznika?

 

 •  Platiti premiju osiguranja HBOR-u prije izvršenja isporuke
 •  U trenutku isporuke robe izvoznik ne smije imati dospjela nenaplaćena potraživanja od ino. kupca
 •  Izvršiti i fakturirati isporuke roba ino. kupcu u razdoblju trajanja osiguranja
 •  U roku od 15 dana od isteka roka plaćanja obavijestiti HBOR o zakašnjenju plaćanja od ino. kupca i iznosu nenaplaćenog potraživanja
 •  U slučaju zakašnjenja u plaćanju od ino. kupca, odmah po dospijeću roka plaćanja obustaviti daljnje isporuke roba prema ino. kupcu

 

Što u slučaju neplaćanja ino kupca?

 

Obveze izvoznika:

 

 •  Odmah obustaviti daljnje isporuke prema ino. kupcu
 •  U roku od 15 dana od dospijeća fakture prijaviti HBOR-u zakašnjenje u plaćanju ino. kupca
 •  Samostalno ili prema uputi HBOR-a poduzeti aktivnosti s ciljem naplate potraživanja
 •  Podnijeti HBOR-u odštetni zahtjev istekom 3 mjeseca od dospijeća roka plaćanja

 

Obveze HBOR-a:

 

 • Po obradi odštetnog zahtjeva, a najkasnije u roku od 1 mjeseca donijeti odluku o isplati odštete
 •  Isplatiti odštetu u roku od najviše 15 dana od donošenja odluke o isplati odštete

 

Temeljem preliminarne procjene rizika HBOR Vam može izdati besplatnu i neobvezujuću informaciju o mogućnostima i uvjetima osiguranja za svakog inozemnog kupca.

 

VEZANI DOKUMENTI

Cjeloviti tekst programa

Zahtjev za osiguranje

Opći uvjeti osiguranja

 

 

Za detaljnije informacije obratite nam se na:
HBOR,  Osiguranje izvoza, Zelinska 3, 10000 Zagreb
Tel: 01 4591 539; Fax: 01 4591 547;
e-mail: osiguranje@hbor.hr