Osiguranje srednjoročno – dugoročnih izvoznih potraživanja

Ako ste izvoznik kapitalnih dobara i/ili usluga čija poslovna banka odobrava kredit inozemnom kupcu za kupnju vaših roba i usluga, kod HBOR-a možete ugovoriti osiguranje naplate izvoznih potraživanja.

 

Police osiguranja najčešće se koriste u slučajevima kad inozemni kupac zahtijeva odgodu plaćanja, odnosno kredit kao temeljni uvjet sklapanja posla, što je uobičajeno kod izvoza kapitalnih dobara, opreme veće vrijednosti, građevinskih radova i sl.

 

Koje su prednosti ugovaranja police osiguranja?

  • Možete osigurati i do 90% iznosa potraživanja po inozemnom kupcu;
  • Osigurani ste od neplaćanja uzrokovanih netržišnim komercijalnim i političkim rizicima;
  • Prava iz police osiguranja možete vinkulirati na poslovnu banku s ciljem osiguranja povrata kredita kojim se financira izvozni posao.

 

Shema osiguranja

Izvoznik inozemni kupac

 

  1. Izvoznik zaključuje ugovor o osiguranju s HBOR-om i plaća premiju osiguranja
  2.  Izvoznik isporučuje inozemnom kupcu robu ili obavlja usluge;
  3.  Izvoznikova banka odobrava izvozniku kredit, a polica osiguranja predstavlja instrument osiguranja;
  4. Inozemni kupac plaća robu, čime se otplaćuje kredit banci;
  5. Ako inozemni kupac ne plati robu, HBOR isplaćuje odštetu izvozniku ili banci ako je polica vinkulirana u korist banke.

 

 

VEZANI DOKUMENTI

Cjeloviti tekst Programa

Zahtjev za osiguranje

Opći uvjeti osiguranja

 

Za detaljnije informacije i izdavanje police osiguranja obratite nam se na:

HBOR, Osiguranje izvoza,

Zelinska 3, 10000 Zagreb

Tel: 01 4591 539; Fax: 01 4591 547; e-mail: osiguranje@hbor.hr