Ako ste izvoznik kapitalnih dobara i/ili usluga čija poslovna banka odobrava kredit inozemnom kupcu za kupnju vaših roba i usluga, kod HBOR-a možete ugovoriti osiguranje naplate izvoznih potraživanja.

 

Police osiguranja najčešće se koriste u slučajevima kad inozemni kupac zahtijeva odgodu plaćanja, odnosno kredit kao temeljni uvjet sklapanja posla, što je uobičajeno kod izvoza kapitalnih dobara, opreme veće vrijednosti, građevinskih radova i sl.