Sjednice Nadzornog odbora 2019. godina
1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 18. SIJEČNJA 2019. GODINE

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje dodatka Sporazumu o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ između HBOR-a i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,

3. Prijedlog davanja ovlaštenja za sklapanje Okvirnog ugovora o nalogu za nacionalne razvojne institucije između Europskog investicijskog fonda i HBOR-a,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka,

6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirne linije za izdavanje domaćih činidbenih garancija,

7. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene osiguranja kredita odobrenog po programu „Turizam“,

8. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po Ugovoru o kreditu,

9. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu ugovornih odredbi po Ugovoru o kreditu zaključenom po Modelu podjele rizika s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb,

10. Prijedlog davanja suglasnosti na oslobođenje od obveze plaćanja naknade za prijevremeni povrat kredita,

11. Konsolidirani Financijski plan Grupe HBOR za 2019. godinu,

12. Nerevidirani skraćeni konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.9.2018. godine,

16. Razno.

 

Točke od 13. – 15. Izvješća i planovi

 

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 26. VELJAČE 2019. GODINE

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje Sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Eurospke unije i HBOR-a,

3. Prijedlog davanja suglasnosti za odobrenje okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava, SBERBANK d.d., Zagreb,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja, ADDIKO BANK d.d., Zagreb,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja i okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka,

6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb,

7. Prijedlog davanja suglasnosti za odobrenje okvirnog kredita za financiranje investicijskih ulaganja i okvirnog kredita za financiranje obrtnih sredstava, KENTBANK d.d., Zagreb,

8. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope po Ugovoru o kreditu zaključenom s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,

9. Izvješće o izravno odobrenim kreditima i garancijama,

10. Razno.

 

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 14. OŽUJKA 2019. GODINE

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Zaštita okoliša“,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene osiguranja kredita odobrenog po programu „Turizam“,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene osiguranja kredita odobrenog po programu „Turizam“,

6. Razno.

 

Točka 5. Izvještaj