Sjednice Nadzornog odbora 2020. godine
1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A OD DANA 19. VELJAČE 2020. GODINE

 

DNEVNI RED

 

1. Potvrđivanje Zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,

3. Prijedlog izmjene Odluke o sklapanju Okvirnog ugovora o nalogu za nacionalne razvojne institucije između Europskog investicijskog fonda i HBOR-a,

4. Prijedlog davanja suglasnosti na otpuštanje sudužništava, kredit odobren po programu „Zaštita okoliša”,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „Turizam” i po Modelu podjele rizika s Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka,

6. Prijedlog davanja suglasnosti za otkaz po Ugovorima o kreditu zaključenih s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Ugovora o kreditu zaključenog sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb te Ugovora o kreditu zaključenog s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb,

7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Financijsko restrukturiranje”,

8. Prijedlog davanja suglasnosti na prijavu tražbine i postupanje u postupku predstečajne nagodbe,

9. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije javnog sektora” i prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Financijsko restrukturiranje”,

10. Prijedlog davanja suglasnosti na produljenje Okvira za izdavanje domaćih činidbenih garancija,

11. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjenu uvjeta Ugovora o kreditu,

12. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje i izmjenu uvjeta okvirnih kredita odobrenih poslovnim bankama, Addiko bank d.d., Zagreb, Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffesenbank Austria d.d., Zagreb, Sberbank d.d., Zagreb,

13. Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u postupku predstečajne nagodbe,

14. Prijedlog davanja suglasnosti na izmjene Odluke Uprave,

15. Odvojeni i konsolidirani Financijski plan HBOR-a i Grupe HBOR za 2020. godinu,

17. Razno.

 

Točke 2. i 16. Informacija i izvješće

 

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 20. VELJAČE 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:

Prijedlog davanja suglasnosti na postupanje u postupku predstečajne nagodbe.

 

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 2. OŽUJKA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆOJ TOČKI:

Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Investicije javnog sektora”.

 

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 27. OŽUJKA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆIM TOČKAMA:

 

1. Potvrđivanje Zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora, Zabilješke s 2. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem te Zabilješke s 3. sjednice provedene pisanim izjašnjavanjem,

2. Prijedlog donošenja Odluke o postupanju u slučaju nemogućnosti obavljanja poslova Uprave HBOR-a zbog zdravstvenih razloga uzrokovanih koronavirusom,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na Odluku o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa,

4. Prijedlog odobrenja okvirnog iznosa zaduženja HBOR-a za opće namjene,

5. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope, kredit odobren po programu „Infrastruktura”,

6. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Kredit kupcu”,

7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Kredit kupcu”,

 

Točke 8. – 9. Izvješća

 

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HBOR-A PROVEDENA POZIVOM NA PISANO IZJAŠNJAVANJE OD DANA 21. TRAVNJA 2020. RADI ODLUČIVANJA O SLJEDEĆIM TOČKAMA:

 

1. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2019. godinu,

2. Prijedlog davanja suglasnosti na donošenje Programa dodjele potpora HBOR-a usklađenog s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 i lzmjenama Privremenog okvira od 3. travnja 2020. godine – točke 3.1., 3.3. i 3.4,

3. Prijedlog davanja suglasnosti na zapošljavanje radnika u HBOR-u.

 

 

Arhiva sjednica održanih u 2019. godini.