Niže kamatne stope i naknada za obradu

Iskoristite snižene kamatne stope za nova ulaganja i dodatno sniženje za inovativna poduzeća, JLS i zapošljavanje mladih
Mjere su na snazi do 31.12.2017.
Naknada za obradu zahtjeva snižena je s 0,8% na 0,5%

S ciljem poticanja novih ulaganja HBOR je krajem 2016. donio niz mjera kojim se snižene kamatne stopa za različite ciljne skupine te olakšani uvjeti financiranja.

 

Niža naknada za obradu zahtjeva po svim programima kreditiranja

Za sve zahtjeve zaprimljene i odobrene tijekom 2017. godine vrijedi mjera sniženja naknade za obradu zahtjeva s 0,8% na 0,5%, odnosno za 50% za obradu zahtjeva po programu Priprema izvoza.  Mjera je na snazi do kraja 2017. godine.

 

Snižene kamatne stope

Programi Gospodarstvo i Nova proizvodnja

Kamatne stope za programe kreditiranja Gospodarstvo i Nova proizvodnja snižene su za 1 postotni bod te će do kraja 2017. godine iznositi 2 odnosno 3 posto godišnje ovisno o vrsti projekta i području ulaganja. Novost je i mogućnost izravnog kreditiranja za program Gospodarstvo. Ovi programi namijenjeni su ulaganjima u modernizaciju proizvodnje, uvođenju novih tehnologija i proizvoda te ulaganjima u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing. Rokovi otplate su od 12 do 14 godina uključujući poček do 3 godine odnosno 5 godina ukoliko se radi u ulaganjima u podizanje ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada

Nove investicije

S ciljem pokretanja novog investicijskog ciklusa, produženo je trajanje privremene mjere sniženja kamatne stope za 1 postotni bod za nove investicije u poljoprivredi i ribarstvu, turizmu, industriji, energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša u okviru programa kreditiranja:

Mjera je na snazi za kredite odobrene do 31. 12. 2017.

Zapošljavanje mladih

HBOR se uključio u Inicijativu za zapošljavanje mladih (Jobs for Youth InitiativeEuropske investicijske banke, kroz koju se financiraju ulaganja malih i srednjih poduzetnika u obrazovanje, vještine i zapošljavanje mladih ljudi. Osnovna značajka Inicijative je ušteda na kamatnoj stopi za subjekte koji zapošljavaju ili osposobljavaju mlade osobe.
Mali i srednji poduzetnici koji zadovoljavaju jedan od propisanih kriterija mogu koristiti sniženje kamatne stope od 0,5 postotnih bodova, a uvjeti vrijede za 14 HBOR-ovih programa neovisno o tome odobrava li se kredit izravno ili putem poslovne banke. Snižena kamatna stopa primjenjuje se na cijeli vijek otplate kredita.

Inovativna poduzeća

Kamatne stope za inovativne male i srednje poduzetnike niže su od 0,422 do 0,572 postotnih bodova ovisno o veličini poduzeća zahvaljujući uključivanju HBOR-a u kreditiranje po InnovFin SME garancijskom programu.

Sniženje kamatne stope mogu koristiti inovativna poduzeća koja zadovoljavaju kriterij inovativnosti, a sniženje se može koristiti u okviru postojećih programa kreditiranja HBOR-a.

 

 

Povoljniji uvjeti kreditiranja za projekte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu

Snižena kamatna stopa

S ciljem poticanja infrastrukturnih ulaganja od općeg interesa, HBOR je snizio kamatnu stopu na 2,5% za financiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu. Ova mjera primjenjuje se do  kraja 2017. godine u okviru kreditnih programa Infrastruktura, Turizam, Zaštita okoliša, Program kreditiranja energetske obnove zgrada i Gospodarstvo.

Kreditiranje u kunama bez plaćanja naknade za rezervaciju sredstava

Dodatno – za kreditiranje ovih projekata produžena je mjera ukidanja naknade za rezervaciju sredstava te mogućnosti kreditiranja u kunama bez valutne klauzule. Za ove kredita također vrijedi mjera sniženja naknade za obradu kreditnih zahtjeva.

 

Posebne ciljne skupine

Nastavljeno je kreditiranje projekata posebnih ciljnih skupna (žene, mladi, početnici) po kamatnoj stopi od 2% te produženo je trajanje programa kreditiranja izrade projektne dokumentacije do kraja 2017. godine ili do iskorištenja kreditnog limita u visini do 10 milijuna kuna.

preporučeno za Dodatne pogodnosti tijekom 2017.

Gospodarstvo

Kreditiranje ulaganja u modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta te ulaganja u istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing.

Saznajte više

Infrastruktura

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti razvitka i obnove komunalne infrastrukture, javnih površina i socijalne infrastrukture.

Saznajte više

Početnici / Start-up

Cilj Programa je kreditiranje novih trgovačkih društava, obrta te otvaranje novih radnih mjesta. Korisnici mogu biti poduzetnici koji po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo i koji će nakon realizacije ulaganja u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu biti aktivno i stalno zaposleni. Početnicima se smatraju zadruge kao i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

Saznajte više