INVESTICIJSKI KREDITI

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Iznos kredita: do 8 milijuna kuna

Rok otplate: do 12 godina

Kamatna stopa: 2 – 4%

više…

 

Turizam

Iznos kredita: najniži 80 tisuća kuna, najviši nije ograničen

Rok otplate: 17 godina

Kamatna stopa: 2 – 4%

više…

 

Poljoprivreda

Iznos kredita: najniži iznos 80 tisuća kuna, a najviši  3,5 milijuna kuna

Rok otplate: 14 godina

Kamatna stopa: 2 – 4%

više…

 

Zaštita okoliša

Iznos kredita: najniži iznos 100 tisuća kuna, a najviši nije ograničen

Rok otplate: 14 godina

Kamatna stopa: do 4%

više…

 

Gospodarstvo

Iznos kredita: najniži 700 tisuća kuna, najviši nije ograničen

Rok otplate: 12 godina

Kamatna stopa: 2 – 3%

 više…

 

Nova proizvodnja

Iznos kredita: nije ograničen

Rok otplate: 14 godina

Kamatna stopa: 2 – 3%

više…

 

Infrastruktura

Iznos kredita: nije ograničen

Rok otplate: 15 godina

Kamatna stopa: do 4%

više…

 

Brodarstvo

Iznos kredita: nije ograničen

Rok otplate: 12 godina

Kamatna stopa: ovisno o projektu

više…

 

Energetska obnova zgrada

Iznos kredita: nije ograničen

Rok otplate: 12 godina

Kamatna stopa: do 4%

više…

 

Financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje 

Iznos kredita: nije ograničen

Rok otplate: 15 godina

Kamatna stopa: 2,5%

više…