HBOR JEDNOSTAVNA NABAVA 2021.
Na ovoj stranici HBOR objavljuje pozive na dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave.

PREDMET NABAVE: informatički potrošni materijal za višenamjenske uređaje za umnožavanje i laserske pisače - ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: EVB 070-21
Datum objave: 17. siječnja 2022.
Rok za dostavu ponuda: 26. siječnja 2022.

Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 2
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak - II. izmjena
Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak - I. izmjene
Troškovnik 1. grupa - I. izmjena
Troškovnik 2. grupa - I. izmjena
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-
Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: informatički potrošni materijal za višenamjenske uređaje za umnožavanje i laserske pisače Evidencijski broj nabave: EVB 070-21 Datum objave: 31. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 10. siječnja 2022. Obavijest
Poziv na dostavu ponuda - informatički potrošni materijal
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Troškovnik grupa 1.
Troškovnik grupa 2.
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

PREDMET NABAVE: KONZULTANTSKE USLUGE ZA DALJNJI RAZVOJ SUSTAVA IZRAČUNA I PRAĆENJA IZLOŽENOSTI Evidencijski broj nabave: EVB 063-21 Datum objave: 29. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 21. siječnja 2022. EVB 063-21 Poziv na dostavu ponuda
EVB 063-21 Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o clanovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 063-21 Obavijest

PREDMET NABAVE: NASTAVAK ODRŽAVANJA MICROSOFT SHAREPOINT SUSTAVA Evidencijski broj nabave: EVB 066-21 Datum objave: 22. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 07. siječnja 2022. EVB 066-21 Poziv na dostavu ponude
EVB 066-21 Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 066-21 Obavijest o odabiru

(HR) PREDMET NABAVE: Nabava konzultantskih usluga za uvođenje standarda i implementaciju procesa provedbe ocjenjivanja financijskih operacija u području porezne transparentnosti, pravednog oporezivanja i provedbe standarda protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti, sukladno zahtjevima Pillar Assessment-a, Stupu 6 – Financijski instrumenti - Kontrole povezane s izbjegavanjem poreza i nekooperativnim jurisdikcijama (NCJ) / (EN) NAME OF PROCUREMENT SUBJECT MATTER: Procurement of consulting services for the introduction of standards and the implementation of process of assessing financial operations in the field of tax transparency, fair taxation and implementation of standards against tax base reduction and profit shifting in accordance with the requirements of Pillar Assessment, Pillar 6 – Financial Instruments – Controls Related to Tax Avoidance and Non-Cooperative Jurisdictions (NCJ) (HR) Evidencijski broj nabave: EVB 105-21 / (EN) File reference number of procurement: EVB 105-21 (HR) Datum objave: 15. prosinca 2021. / (EN) Date of preparation of invitation to tender: 15th December 2021 (HR) Rok za dostavu ponuda: 22. prosinca 2021. / (EN) Deadline for submission of tenders: 22th December 2021 (HR) Poziv na dostavu ponuda / (EN) Invitation to tender (HR) Ponudbeni-list / (EN) Tender sheet (HR) Troškovnik / (EN) List of expenses (HR) EVB 105-21 Obavijest o odabiru / (EN) EVB 105-21 Notice of selection of the best tender

PREDMET NABAVE: NASTAVAK KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA JREBEL ENTERPRISE SOFTVERA Evidencijski broj nabave: EVB 084-21 Datum objave: 9. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 22. prosinca 2021. EVB 084-21 Poziv na dostavu ponuda - I. izmjena
EVB 084-21 Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
EVB 084-21 Poziv na dostavu ponuda
EVB 084-21 Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-clanovima-ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 084-21 Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: NABAVA POTROŠAČKIH BONOVA ZA KUPNJU DARA U NARAVI - PONOVLJENI POSTUPAK Evidencijski broj nabave: EVB 076-21 Datum objave: 8. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 13. prosinca 2021. Poziv na dostavu ponuda
Privitak 1 -Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 076-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGE REVIZIJE RASHODA PROJEKTA „HBOR - Tehnička pomoć za javni sektor“ TE PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA O PROVJERI RASHODA VEZANO NA DAROVNICU EUROPSKE UNIJE 
Evidencijski broj nabave: EVB 086-21 Datum objave: 6. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 13. prosinca 2021. Obavijest o odabiru
Poziv na dostavu ponuda
Prilog 1_ Smjernice za provjeru rashoda i obrazac izvještaja
Privitak broj 4_Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
PREDMET NABAVE: NABAVA NASTAVKA KORIŠTENJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU  OD MALICIOZNIH PROGRAMA NA RADNIM STANICAMA I POSLUŽITELJIMA CYLANCE PROTECT I TREND MICRO
Evidencijski broj nabave: EVB 010-21 Datum objave: 2. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 17. prosinca 2021. EVB 010-21 Poziv na dostavu ponuda
EVB 010-21 Troškovnik - Privitak 1
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 010-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: NABAVA POTROŠAČKIH BONOVA ZA KUPNJU DARA U NARAVI
Evidencijski broj nabave: EVB 076-21 Datum objave: 1. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 6. prosinca 2021. Poziv na dostavu ponuda
Privitak 1 -Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
PREDMET NABAVE: USLUGA ODRŽAVANJA LINUX OPERATIVNIH SUSTAVA - PONOVLJENI POSTUPAK
Evidencijski broj nabave: EVB 085-21 Datum objave: 1. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 13. prosinca 2021. EVB 085-21 Poziv na dostavu ponuda
EVB 085-21 Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 085-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJEM ISPISOM
Evidencijski broj nabave: EVB 008-21 Datum objave: 26. studenoga 2021. Rok za dostavu ponuda: 16. prosinca 2021. EVB 008-21 Poziv na dostavu ponude
EVB 008-21 Privitak 1 - Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 008-21 Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
EVB 008-21 Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 2
EVB 008-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: USLUGE HORTIKULTURNOG UREĐENJA NEKRETNINE - 8 (OSAM) GRUPA PREDMETA NABAVE
Evidencijski broj nabave: EVB 102-21 Datum objave: 6. prosinca 2021. Rok za dostavu ponuda: 14. prosinca 2021. EVB 102-21 Poziv na dostavu ponuda - I. izmjena
EVB 102-21 Poziv na dostavu ponuda GRUPA I. PREDMETA NABAVE Troškovnik - grupa I predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa I. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa I. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa I. predmeta nabave
Obavijest o odabiru GRUPA II. PREDMETA NABAVE Troškovnik - grupa II predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa II. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa II. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa II. predmeta nabave
Obavijest o odabiru GRUPA III. PREDMETA NABAVE Troškovnik - grupa III predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa III. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa III. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa III. predmeta nabave
Obavijest o odabiru GRUPA IV. PREDMETA NABAVE  Troškovnik - grupa IV predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa IV. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa IV. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa IV. predmeta nabave
Obavijest o odabiru GRUPA V. PREDMETA NABAVE  Troškovnik - grupa V predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa V. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa V. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa V. predmeta nabave
Obavijest o odabiru GRUPA VI. PREDMETA NABAVE Troškovnik - grupa VI predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa VI. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa VI. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa VI. predmeta nabave
Obavijest o odabiru GRUPA VII. PREDMETA NABAVE  Troškovnik - grupa VII predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa VII. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa VII. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa VII. predmeta nabave
Obavijest o odabiru GRUPA VIII. PREDMETA NABAVE Troškovnik - grupa VIII predmeta nabave
Prilog I - Ponudbeni list - grupa VIII. predmeta nabave
Prilog II A - Podaci o članovima ZP - grupa VIII. predmeta nabave
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima - grupa VIII. predmeta nabave
Obavijest o odabiru

 

 
 
PREDMET NABAVE: GRAFIČKE USLUGE
Evidencijski broj nabave: EVB 087-21 Datum objave: 19. studenoga 2021. Rok za dostavu ponuda: 24. studenoga 2021. EVB 087-21 Poziv na dostavu ponuda
EVB 087-21 - Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 087-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: USLUGA ODRŽAVANJA LINUX OPERATIVNIH SUSTAVA
Evidencijski broj nabave: EVB 085-21 Datum objave: 16. studenoga 2021. Rok za dostavu ponuda: 29. studenoga 2021. EVB 085-21 Poziv na dostavu ponuda
EVB 085-21 Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 085-21 Obavijest o poništenju
PREDMET NABAVE: USLUGA IZRADE MAPE OPERATIVNOG RIZIKA ZA 2021. GODINU
Evidencijski broj nabave: EVB 062-21 Datum objave: 16. studenoga 2021. Rok za dostavu ponuda: 21. studenoga 2021. Obavijest o odabiru
Poziv na dostavu ponuda
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
PREDMET NABAVE: UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL
Evidencijski broj nabave: EVB 056-21 Datum objave: 3. studenoga 2021. Rok za dostavu ponuda: 15. studenoga 2021. EVB 056-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Prilog-II-A-Podaci-o-clanovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima
EVB 056-21 Troškovnik
EVB 056-21 Odgovor dodatne informacije te objašnjenja broj 1
EVB 056-21 Obavijest o odabiru
EVB 056-21 Obavijest o poništenju

PREDMET NABAVE: NABAVA HIGIJENSKIH POTROŠNIH MATERIJALA - ponovljeni postupak Evidencijski broj nabave: EVB 016-21 Datum objave: 27. listopada 2021. Rok za dostavu ponuda: 2. studenog 2021. EVB 016-21 Obavijest o odabiru
EVB 016-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima
Troškovnik
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGE ODRŽAVANJA VIŠENAMJENSKIH UREĐAJA ZA UMNOŽAVANJE
Evidencijski broj nabave: N7 Datum objave: 19. listopada 2021. Rok za dostavu ponuda: 25. listopada 2021. N7 Obavijest o odabiru
Prilog 1. - Troškovnik
N7 Poziv na dostavu ponuda
Privitak I - Ponudbeni list
Prilog 2. - Tehnička specifikacija
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGE ANGAŽMANA VANJSKOG REVIZORA - I. grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: EVB 099-21 Datum objave: 06. listopada 2021. Rok za dostavu ponuda: 13. listopada 2021. EVB 099-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-clanovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima
EVB 099-21 Troškovnik
Izjava o povjerljivosti
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
EVB 099-21 Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGE ODRŽAVANJA LASERSKIH PISAČA - PONOVLJENI POSTUPAK Evidencijski broj nabave: N6 Datum objave: 28. rujna 2021. Rok za dostavu ponuda: 7. listopada 2021. N6 Obavijest o odabiru
Prilog 1. - Troškovnik
N6 Poziv na dostavu ponude - ponovljeni postupak
Privitak I - Ponudbeni list
Prilog 2. - Tehnička specifikacija
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA KLIMATIZACIJSKE OPREME HBOR-a
Evidencijski broj nabave: EVB 095-21 Datum objave: 23. rujna 2021. Rok za dostavu ponuda: 1. listopada 2021. EVB 095-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1
Troškovnik 2021
EVB 095-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: NABAVA PRIRODNOG PLINA
Evidencijski broj nabave: EVB 072-21 Datum objave: 21. rujna 2021. Rok za dostavu ponuda: 04. listopada 2021. EVB 072-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-clanovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima
EVB 072-21 Troškovnik
EVB 072-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA DIZAJNA ZA POTREBE OGLAŠAVANJA
Evidencijski broj nabave: EVB 032-21 Datum objave: 10. rujna 2021. Rok za dostavu ponuda: 20. rujna 2021. Odgovor dodatne informacije te objašnjenja broj 1
Poziv na dostavu ponuda
Prilog broj 1 -Troškovnik dizajn
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA SAVJETOVANJA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
Evidencijski broj nabave: EVB 029-21 Datum objave: 9. rujna 2021. Rok za dostavu ponuda: 20. rujna 2021. Odgovor dodatne informacije te objašnjenja broj 1
Poziv na dostavu ponuda
Prilog broj 1 -Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 029-21 Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGE ODRŽAVANJA LASERSKIH PISAČA
Evidencijski broj nabave: N6 Datum objave: 12. kolovoza 2021. Rok za dostavu ponuda: 23. kolovoza 2021. N6 Obavijest o poništenju
N6 - Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
N6 Troskovnik - Prilog 1 - I. izmjena
N6 Poziv na dostavu ponude
Privitak I - Ponudbeni list
N6 Troškovnik - Prilog 1
N6 Tehnička specifikacija - Prilog 2

PREDMET NABAVE: NABAVA CISCO IDENTITY SERVICES ENGINE SUSTAVA Evidencijski broj nabave: EVB 082-21 Datum objave: 11. kolovoza 2021. Rok za dostavu ponuda: 17. kolovoza 2021. EVB 082-21 Poziv na dostavu ponude
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 082-21 Privitak 1 - Troškovnik
Obavijest o odabiru
PREDMET NABAVE: NABAVA SUSTAVA VIDEO KONFERENCIJE
Evidencijski broj nabave: N5 Datum objave: 10. kolovoz 2021. Rok za dostavu ponuda: 23. kolovoz 2021. N5 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-I-Ponudbeni-list
N5 Troškovnik
N5 Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: NABAVA SAVJETODAVNIH USLUGA ZA IZRADU METODOLOGIJE ZA PLANIRANJE Evidencijski broj nabave: EVB 100-21 Datum objave: 10. kolovoz 2021. Rok za dostavu ponuda: 17. kolovoz 2021. EVB 100-21 Poziv na dostavu ponuda
EVB 100-21 Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 100-21 Troškovnik
EVB 100-21 Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA Evidencijski broj nabave: EVB 021-21 Datum objave: 06. kolovoz 2021. Rok za dostavu ponuda: 12. kolovoz 2021. EVB 021-21 Obavijest o odabiru
EVB 021-21 Poziv na dostavu ponuda - II. izmjene
Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Troškovnik
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1
PREDMET NABAVE: Nabava usluge savjetovanja iz područja ažuriranja internih akata i upravljanja operativnim rizikom za HBOR
Evidencijski broj nabave: N4 Datum objave: 30. srpnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 4. kolovoza 2021. Poziv na dostavu ponude
Prilog I - Izjave o sposobnosti ponuditelja
N4 Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA PRAVNOG STRUČNJAKA ZA PRAVO MARŠALOVIH OTOKA – Grupa I. NAME OF PROCUREMENT SUBJECT MATTER: Legal services to be rendered by an expert in Marshall Islands law – Group I. Evidencijski broj nabave: EVB 098-21 File reference number of procurement: EVB 098-21 Datum objave: 13. srpnja 2021. Date of preparation of invitation to tender: 13th July 2021. Rok za dostavu ponuda: 18. srpnja 2021. Deadline for submission of tenders: 18th July 2021. EVB 098-21 Notice of selection of the best tender
EVB 098-21 Invitation to tender
 
PREDMET NABAVE: Nabava sustava za upravljanje udaljenim pristupom
Evidencijski broj nabave: EVB 052-21 Datum objave: 7. srpnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. Obavijest o odabiru
Poziv na dostavu ponude
Privitak 1 - Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
 
PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA FIKSNE TELEFONIJE
Evidencijski broj nabave: EVB 018-21 Datum objave: 7. srpnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 15. srpnja 2021. EVB 018-21 Poziv na dostavu ponuda - II. izmjene
Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
Prilog I - Ponudbeni list
Troškovnik
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
EVB 018-21 Obavijest o odabiru
 
PREDMET NABAVE: NABAVA HIGIJENSKIH POTROŠNIH MATERIJALA
Evidencijski broj nabave: EVB 016-21 Datum objave: 6. srpnja 2021. Datum objave I. izmjene Poziva na dostavu ponuda: 8. srpnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. EVB 016-21 Obavijest o poništenju
Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 2.
EVB 016-21 Poziv na dostavu ponuda - I. Izmjene
Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1.
Prilog-I-Ponudbeni-list
Troškovnik
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA PRAVNOG STRUČNJAKA ZA PRAVO MARŠALOVIH OTOKA - Grupa I. NAME OF PROCUREMENT SUBJECT MATTER: Legal services to be rendered by an expert in Marshall Islands law - Group I. Evidencijski broj nabave: EVB 098-21 File reference number of procurement: EVB 098-21 Datum objave: 30. lipnja 2021. Date of preparation of invitation to tender: 30th June 2021. Rok za dostavu ponuda: 5. srpnja 2021. Deadline for submission of tenders: 5th July 2021. EVB 098-21 Notice of Cancellation of Procurement Process
EVB 098-21 Invitation to tender
 
PREDMET NABAVE: USLUGA REDOVNOG I DODATNOG ODRŽAVANJA APLIKACIJE ZA KORISNIČKU PODRŠKU IBM CONTROL DESK (ICD) 
Evidencijski broj nabave: EVB 054-21 Datum objave: 17. lipnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 02. srpnja 2021. Obavijest o odabiru
EVB 054-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima
EVB 054-21 Troškovnik

PREDMET NABAVE: NABAVA NASTAVKA ODRŽAVANJA LICENCI ABBYY SUSTAVA ZA OCR Evidencijski broj nabave: EVB 053-21 Datum objave: 16. lipnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 25. lipnja 2021. EVB 053-21 Obavijest o odabiru
EVB 053-21 Poziv na dostavu ponuda
Privitak broj 1 - Troškovnik
Privitak broj 2 - Ponudbeni list

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE NA KOJOJ HBOR IMA UPISAN ZALOG/FIDUCIJU Evidencijski broj nabave: EVB 051-21 Datum objave: 15. lipnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 21. lipnja 2021. EVB 051-21 Obavijest o odabiru I. grupa
EVB 051-21 Obavijest o odabiru II. grupa
EVB 051-21 Obavijest o poništenju III., IV. i V. grupa
EVB 051-21 Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik - Grupa I -V
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

PREDMET NABAVE: Nabava održavanja besprekidnog napajanja Evidencijski broj nabave: N3 Datum objave: 7. lipnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 14. lipnja 2021 N3 Obavijest o odabiru
N3 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-I-Ponudbeni-list
Specifikacija radova
Troškovnik
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

PREDMET NABAVE: Nabava godišnjeg servisa agregata Evidencijski broj nabave: N2 Datum objave: 4. lipnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 11. lipnja 2021 N2 Obavijest o odabiru
N2 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Specifikacija radova
Troškovnik

PREDMET NABAVE: Nabava godišnje usluge deratizacije na objektima HBOR-a Evidencijski broj nabave: N1 Datum objave: 4. lipnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 11. lipnja 2021 N1 Obavijest o odabiru
N1 Poziv na dostavu ponuda
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Troškovnik

PREDMET NABAVE: NABAVE USLUGE PODRŠKE RADU MICROSOFT PROIZVODIMA (MICROSOFT PREMIER) Evidencijski broj nabave: EVB 093-21 Datum objave: 21. svibnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 03. lipnja 2021. Obavijest o odabiru
Poziv na dostavu ponuda - 1. izmjena
Poziv na dostavu ponuda
Privitak 1 - Troškovnik - I. izmjena
Privitak 1 - Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima

PREDMET NABAVE: Nabava usluga zakonski propisanih ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija (atesta) i konzultativno vođenje poslova zaštite od požara Evidencijski broj nabave: EVB 024-21 Datum objave: 15. travnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 20. travnja 2021 EVB 024-21 Obavijest o odabiru
EVB 024-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima
Troškovnik

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA PRAVNOG STRUČNJAKA ZA NIZOZEMSKO PRAVO. NAME OF PROCUREMENT SUBJECT MATTER: Legal services to be rendered by an expert in Dutch law. Evidencijski broj nabave: EVB 094-21 File reference number of procurement: EVB 094-21 Datum objave: 14. travnja 2021. Date of preparation of invitation to tender: 14th April 2021. Rok za dostavu ponuda: 19. travanj 2021. Deadline for submission of tenders: 19th April 2021. EVB 094-21 INVITATION TO TENDER
EVB 094-21 NOTICE OF SELECTION OF THE BEST TENDER

PREDMET NABAVE: NABAVE USLUGA OBJAVE OGLASA ZA ZAPOŠLJAVANJE - PONOVLJENI POSTUPAK Evidencijski broj nabave: EVB 001-21 Datum objave: 13. travnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 18. travnja 2021. Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak
Privitak 1 - Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE NA KOJOJ HBOR IMA UPISAN ZALOG FIDUCIJU – IV. NADOPUNA Evidencijski broj nabave: EVB 058-20 Datum objave: 12. travnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 19. travnja 2021. EVB 058-20 Obavijest o odabiru - IV. nadopuna
Odgovor, dodatne informacije te pojašnjenja broj 1
EVB 058-20 Poziv na dostavu ponuda - IV. nadopuna
EVB 058-20 Troškovnik IV nadopuna - pokretnine
EVB 058-20 Troškovnik IV nadopuna - nekretnine
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1

PREDMET NABAVE: Pretplata za Bankersalmanac NAME OF PROCUREMENT SUBJECT MATTER: Services of annual subscription renewal for the use of Internet application Bankersalmanac Evidencijski broj nabave: EVB 092-21 File reference number of procurement: EVB 092-21 Datum objave: 8. travnja 2021. Date of preparation of invitation to tender: 8th April 2021. Rok za dostavu ponuda: 19th April 2021. Deadline for submission of tenders: 19th April 2021. EVB 092-21 Invitation to tender
EVB 092-21 Notice of selection of the best tender

PREDMET NABAVE: NABAVE USLUGA OBJAVE OGLASA ZA ZAPOŠLJAVANJE Evidencijski broj nabave: EVB 001-21 Datum objave: 1. travnja 2021. Rok za dostavu ponuda: 8. travnja 2021. Poziv na dostavu ponuda
Privitak 1 - Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
 
PREDMET NABAVE: NABAVE USLUGA ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA HBOR-A
Evidencijski broj nabave: EVB 023-21 Datum objave: 29. ožujka 2021. Rok za dostavu ponuda: 8. travnja 2021. EVB 023-21 Obavijest o odabiru - I. grupa
EVB 023-21 Obavijest o odabiru - II. grupa
EVB 023-21 Obavijest o odabiru - III. grupa
Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja broj 1
EVB 023-21 Poziv na dostavu ponuda - I. izmjena
Troškovnik grupa I - I. izmjena
EVB 023-21 Poziv na dostavu ponuda
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1
Troškovnik grupa II
Troškovnik grupa III
 
PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog fiduciju - III. nadopuna
Evidencijski broj nabave: EVB 058-20 Datum objave: 25. ožujka 2021. Rok za dostavu ponuda: 30. ožujka 2021. EVB 058-20 Obavijest o odabiru - III. nadopuna
EVB 058-20 Poziv na dostavu ponuda - III. nadopuna
EVB 058-20 Privitak 1 - Troškovnik III nadopuna - polupodmornica
EVB 058-20 Privitak 2 - Troškovnik III nadopuna - nekretnine
Prilog-I-Ponudbeni-list-1
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1

PREDMET NABAVE: . Nabava održavanja sustava za upravljanje poslovnim procesima ARIS Evidencijski broj nabave: EVB 009-21 Datum objave: 25. ožujka 2021. Rok za dostavu ponuda: 31. ožujka 2021. EVB 009-21 Poziv na dostavu ponude
EVB 009-21 Privitak 1 - Troškovnik
Prilog-I-Ponudbeni-list-1.doc
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
Obavijest o odabiru

PREDMET NABAVE: Nabava usluga bjeloruskog pravnog stručnjaka NAME OF PROCUREMENT SUBJECT MATTER: Legal services to be rendered by an expert in the Belarusian law Evidencijski broj nabave: EVB 090-21 File reference number of procurement: EVB 090-21 Datum objave: 12. ožujka 2021. Date of preparation of invitation to tender: 12. March 2021. Rok za dostavu ponuda: 18. ožujka 2021. Deadline for submission of tenders: 18. March 2021. EVB 090-21 Invitation to tender
EVB 090-21 Notice of selection of the best tender
 
 
PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog fiduciju - II. nadopuna
Evidencijski broj nabave: EVB 058-20 Datum objave: 1. ožujka 2021. Rok za dostavu ponuda: 6. ožujka 2021. EVB 058-21 Obavijest o odabiru - II. nadopuna
EVB 058-20 Izmjena Poziva na dostavu ponuda - II. nadopuna
EVB 058-20 Poziv na dostavu ponuda - II. nadopuna
EVB 058-20 Prilog 1 - Troškovnik II nadopuna
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima
 
PREDMET NABAVE: Nabava usluge vanjskog vrednovanja rada funkcije unutarnje revizije HBOR-a
Evidencijski broj nabave: EVB 060-21 Datum objave: 25. veljače 2021. Rok za dostavu ponuda: 4. ožujka 2021. Obavijest o odabiru
Poziv na dostavu ponuda
Privitak 1 - Troškovnik
Prilog I - Ponudbeni list
Prilog II A - Podaci o članovima ZP
Prilog II B - Podaci o podugovarateljima
 
PREDMET NABAVE: Nabava usluge praćenja medija – press clipping
Evidencijski broj nabave: EVB 026-21 Datum objave: 22. veljače 2021. Rok za dostavu ponuda: 1. ožujka 2021. EVB 026-21 Obavijest o odabiru
EVB 026-21 Poziv na dostavu ponuda - usluga praćenja medija - press clipping
Privitak 1 - Troškovnik
Privitak 2 Izjava o zajamčenom roku isporuke
Privitak 3 Izjava ponuditelja o sposobnosti da isporuči uslugu
Prilog-I-Ponudbeni-list
Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP
Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima